Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

”Glädjande att fler vill läsa Vård- och omsorgsprogrammet”

Årets söksiffror till kommunens gymnasieskolor är klara och visar en positiv trend för bland annat Vård- och omsorgsprogrammet.

– Vi är väldigt glada för det ökade antalet som vi ser inom både Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet. Där har vi de senaste åren sett ett något lägre intresse som nu verkar vända uppåt igen. Det här är utbildningar som vi vet leder till goda möjligheter till arbete i viktiga branscher, säger Hans Moberg (M), ordförande i gymnasienämnden.

"När skolorna är igång har vi slutresultatet"

I år har 650 ungdomar sökt sig till Borlänge kommuns gymnasieskolor som förstahandsval. Det är ungefär lika många som sökte år 2022 men fler än 2021.

– Samtidigt vet vi att antalet elever som sedan blir antagna brukar bli fler. Först när skolorna har kommit i gång har vi slutresultatet, säger Tommy Berglund gymnasiechef Borlänge kommun.

Kan erbjuda ett större utbud genom samverkan

Förutom att intresset för Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet ökat är det fler som söker sig till Humanistiska programmet och Fordonstekniska programmet. Det är också något fler som vill läsa program som Borlänge kommun inte erbjuder men som finns i andra kommuner.

– Visst skulle Borlänge kommun kunna starta upp flera utbildningar, men det handlar om planering och dimensionering av utbildning. Borlänge kommun samverkar med övriga Dalarna, genom Gysam där 11 dalakommuner ingår, vad gäller utbud och antal platser. Vi gör det för att möta arbetsmarknadens behov men också för att erbjuda hög kvalitet i våra utbildningar samtidigt som vi är kostnadseffektiva, säger Hans Moberg (M), ordförande i gymnasienämnden.

"Vi kommer fylla våra platser"

Trots ökad konkurrens på skolmarknaden i närområdet är andelen Borlängeungdomar som söker till Borlänges nationella gymnasieprogram, sett till de program som Borlänge kommun erbjuder, ungefär lika stor som förra året. Däremot har intresset för Teknikprogrammet minskat i hela landet vilket också märks i Borlänge.

– Men vi vet att vi har en bra utbildning här och även med ett något lägre antal sökande så kommer vi att fylla våra platser, säger Tommy Berglund, gymnasiechef Borlänge kommun.