Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Två kvinnor och två män står på byggarbetsplats med spadar i händerna och en hög med jord framför.

Efterlängtat spadtag för ny gruppbostad i Buskåker

Nu har första spadtaget tagits för ett nytt boende med särskild service i Buskåker. Bygget beräknas vara klart våren 2024.

– Det finns ett stort behov av den här typen av boenden så det är jättebra att bygget är igång och miljön här är fantastisk, säger Marianne Henriksson (M), ordförande omsorgsnämnden.

Sex lägenheter på två våningar

Behovet av bostäder med så kallad särskild service, för vuxna personer med funktionshinder, är stort i Borlänge. Tillsammans med byggföretaget ByggPartner bygger nu kommunen den första egenägda gruppbostaden i Borlänge med placering i Buskåker. Det kommer också bli den allra första gruppbostaden på två våningar.

– Byggnaden kommer ha plats för sex lägenheter, gemensamma ytor och personalutrymmen. Den kommer också vara byggd i trä och ha solceller på taket, säger Johan Thurin, chef kommunfastigheter.

En man står på byggplats utomhus med gul reflexväst och vit hjälm på huvudet

"Det kommer bli en funktionell byggnad i trä i enlighet med kommunens träbyggnadsstrategi" säger Johan Thurin, chef på kommunfastigheter i Borlänge kommun.

"En fin byggnad som smälter in i bebyggelsen"

Inför bygget har man tagit hänsyn till omgivningen och den stora linden som står intill tomten.

– Förhoppningen rent byggnadsmässigt är att byggnaden kommer smälta in i den övriga bebyggelsen och att det blir en fin byggnad där de boende trivs och där de anställda tycker att de har en trevlig arbetsmiljö, säger Johan Karlsson på ByggPartner.

Inflyttning våren 2024

– Vi i verksamheten har fått vara med från projektets början så det blir också ett boende som är anpassat efter våra behov och det har varit ett jättebra samarbete, säger Linda Rewell enhetschef inom funktionshinderomsorgen.

Inflyttning är beräknad till våren 2024.

– Jag hoppas att de som så småningom ska bo här kommer trivas som får flytta in i ett helt nybyggt fräscht och fint boende, säger Marianne Henriksson (M), ordförande omsorgsnämnden.

Kvinna stor på byggarbetsplats utomhus med gul reflexväst och vit hjälm på huvudet.

Marianne Henriksson (M), omsorgsnämndens ordförande var på plats vid spadtaget.

LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med funktionshinder goda levnadsvillkor. Lagen ska säkra att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Mer information om LSS

Gruppbostad

En så kallad gruppbostad är till för personer som har ett omfattande behov av tillsyn och omsorg. Det finns tillgång till fast personal dygnet runt. En gruppbostad kan ligga i ett separat hus med lägenheter eller i ett hyreshus. Brukarnas lägenheter är fullvärdiga lägenheter som är lokaliserade i direkt anslutning till boendets gemensamhetsutrymmen.

Mer information om bostäder med särskild service