Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Sjätteklassare berättar genom bilder

I projektet "#detHÄRärminbild" har elever i årskurs 6 fotograferat en egen bild utifrån något i sin vardag som de tycker är viktigt och vill lyfta fram. Vad väljer eleverna att berätta?

Under läsåret 2022/2023 har sjätteklassare från fem av kommunens grundskolor deltagit i projektet #detHÄRärminbild. Vecka 16, den 17-21 april, finns elevernas foton och tillhörande texter samlade i en offentlig utställning i CTH-huset i centrala Borlänge.

Inför fotograferingstillfället fick eleverna börja skissa på idéer, planera vad de ville ta för bild och vad de ville berätta med bilden.

– Då det inte alltid är helt enkelt att komma på en idé direkt fick eleverna göra en enkel skrivövning inför vårt besök, för att lättare få fart på tankarna, säger Elina Elestrand, enhetschef på Kulturcentrum Asken.

Syftet med övningen var att ge var och en chansen att fånga en tanke som på något sätt kändes viktig för just dem. Skrivövningen handlade om att avsluta ett antal meningar, till exempel: ”Jag tycker om när . . .”; ”Jag längtar efter . . .”; ”Jag behöver . . .”; ”Jag är rädd för . . .” och ”Jag vill . . .”.

När det i nästa steg var dags att fotografera kom pedagoger från Kulturcentrum Asken ut till klasserna på skolorna. Med sig hade de Ipads som eleverna använde för att ta sina bilder, antingen inne på skolan eller på skolgården.

På utställningen är elevernas fotografier samlade, uppsatta på väggar och även projicerade på en vit duk i ett bildspel som rullar i lokalen. Bilderna kan tala för sig själv, men på baksidan av varje foto sitter också en lapp med en kort text som säger något mer om tanken bakom fotot. Fotografierna illustrerar allt ifrån fritidsintressen och vänskap till rädslor och drömmar.

– Det har varit fantastiskt att ta del av elevernas bilder och tankar. Ibland kan man tolka en bild på ett sätt men få en helt ny upplevelse av den när man läser texten som hör till. De har varit så duktiga och jag har blivit riktigt berörd flera gånger när jag jobbat med det här, säger Sara Thiele, pedagog på Kulturcentrum Asken.

Välkommen att besöka utställningen!

När? 17-21 april 2023 kl. 09:00-12:00
Var? CTH-huset, Vattugatan 3, Borlänge

Bakgrund

Kulturcentrum Asken är en del av bildningssektorn och ett resurscentrum för estetiskt lärande och språkfrämjande arbetssätt. Syftet med Askens verksamhet är att inspirera och utveckla barns kreativitet genom bild, dans, drama/teater och musik.

Projektet #detHÄRärminbild möjliggörs genom Skapande skola – ett statsbidrag som medverkar till att elever får ta del av kulturella uttryck i skolan – och utgår från temat ”TYST nu talar JAG och det HÄR är mitt liv!”. Syftet är att göra mer plats för barns och ungas röster i samhället och idén är sprungen ur valåret 2022 samt artikel 13 i Barnkonventionen:

Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.” (Källa: unicef.se)