Borlänge kommun

Isabella Celebi (föreningskontoret) och Ali Allaw (AME) jobbar båda med Trevligt hus.

"Vi bygger broar mellan barn och föreningar"

I maj är det ett år sedan verksamheten Trevligt hus introducerades på Paradisskolan. Intresset har varit stort och under året som gått har runt 130 barn per vecka deltagit i de olika aktiviteter som erbjudits i samarbete med föreningar och andra aktörer i Borlänge.

Trevligt hus bygger på idén om skolan som ett allaktivitetshus. Syftet med verksamheten är att stärka barn, ungdomar, deras familjer och närområde genom att verka för jämlika förutsättningar för ett gott liv. Sedan snart ett år tillbaka ger verksamheten eleverna på Paradisskolan möjlighet att prova på och delta i avgiftsfria aktiviteter i anslutning till skoldagen.

– Det är bra att inte bara gå hem och sätta sig efter skolan och det är kul att vara aktiv, röra på sig och träffa kompisar, säger Berat som går i årskurs 4 och som under vårterminen varit med på brottning på fredagar.

Två pojkar i 10-årsåldern.

Både Berat och kompisen Ayoub spelar fotboll i Forssa BK på fritiden men tycker det är roligt att få prova något nytt och annorlunda.

Brottningen erbjuds i samarbete med Domnarvets brottarklubb. Oliver Enerud är en av ledarna därifrån som kommer och tränar med barnen varje fredag. Han är 16 år, har hållit på med brottning länge och tävlar på nationell nivå.

– De flesta av våra ledare är ungdomar som fortfarande går i skolan själva. De är alla goda förebilder för barnen och vi har en bra blandning av olika nationaliteter bland ledarna, liksom hos barnen i Paradisskolan. Genom att ledarna är så pass unga kan barnen lättare identifiera sig med dem, säger Isabella Celebi, samordnare för Trevligt hus.

Den ekonomiska ramen för Trevligt hus förutsätter att aktiviteterna genomförs av föreningar eller andra aktörer utan ersättning från kommunen. Däremot har RF-SISU gått in och ekonomiskt stöttat med vissa ledararvoden som en del av sin speciella satsning på socioekonomiskt utsatta områden i Borlänge och Dalarna.

Två ledare från Domnarvets brottarklubb.

Foad och Oliver, ledare från Domnarvets brottarklubb.

Aktiviteter som efterfrågas

Något som varit och är viktigt för verksamheten är att de aktiviteter som erbjuds ska vara intressanta för och efterfrågade av målgruppen. När verksamheten startade upp i maj 2022 lade samordnaren Isabella Celebi därför en hel del tid på att lära känna barnen på skolan.

– Genom att prata och få en relation till barnen fick jag en bättre bild av deras intressen och önskemål. Tanken är ju att verksamheten ska utgå från målgruppens egna behov och önskemål, säger Isabella.

De första aktiviteterna som anordnades var dans, skapandeverksamhet och tjejfotboll. Under höstterminen 2022 tillkom aktiviteter som brottning, taekwondo och gymnastik. Dessa har också fortsatt nu under våren.

Även om de flesta av aktiviteterna denna termin anordnas av idrottsföreningar omfattas även andra aktiviteter av Trevligt hus. Musikskolan erbjuder till exempel elever i årskurs 3 möjligheten att prova på att spela instrument och tre dagar i veckan kommer ledare från Röda Korset och ABF för att hjälpa barnen med läxor.

– Det har varit ett enormt intresse för läxhjälpen. Därför har vi delat upp den på tre dagar i veckan; årskurs F-3 får komma på måndagar och de i årskurs 4-6 på tisdagar och torsdagar, berättar Isabella.

Öka kännedomen om Borlänges föreningsliv

Ett mål med Trevligt hus, förutom att möjliggöra aktivitet i anslutning till skoldagens slut, är att öka kännedomen om Borlänges föreningsliv, både bland barn och vuxna.

– Vi bygger broar mellan barn och föreningar. Många av de här barnens föräldrar känner inte till föreningslivet och då kan steget vara stort att själv söka information och ta kontakt med en förening, säger Isabella Celebi.

Isabella berättar att många föräldrar med barn på skolan hör av sig och vill att deras barn ska börja på någon aktivitet. De sätter stort värde vid att aktiviteterna kan genomföras nära hemmet då många inte har körkort eller möjlighet att skjutsa.

Bland barnen har det under detta första år varit ett stort intresse för att vara med på aktiviteterna. Tyvärr finns inte resurser för att kunna erbjuda aktiviteter till alla samtidigt, så man har fått ta klass för klass. Till exempel fick den ena ettan möjlighet att prova taekwondo under höstterminen och nu under våren har eleverna i den andra ettan fått samma chans.

Gruppbild av sju personer engagerade i Trevligt hus.

Några av ledarna som håller i aktiviteter inom Trevligt hus. Övre raden från vänster: Tindra Forsberg (Borlänge Truppgymnaster), Melina Abrishami (Dala Taekwondo Akademi), Ali Allaw (AME), Oliver Enerud (Domnarvets brottarklubb). Nedre raden från vänster: Abukar Mohamed (läxhjälp Röda Korset), Isabella Celebi (samordnare), Foad Rad (Domnarvets brottarklubb)

En extra resurs i undervisningen

Trevligt hus bidrar dels med att erbjuda barn en meningsfull fritid, men kan också fungera som en extra resurs när skolan/kommunen har svårt att hinna med och räcka till. Läxhjälpen är ett exempel, men även när det gäller simundervisning kan stöd behövas. Barn i Sverige har rätt till simundervisning i skolan men för vissa är det svårt att hinna lära sig simma vid de tillfällena.

– Simundervisningens upplägg bygger på att föräldrarna också är delaktiga. Genom att följa barnen till badhuset så att de får träna mer på egen hand, går det förstås snabbare för barnen att lära sig simma. Men det här är ingen självklarhet eller helt lätt för alla och jag är därför glad att vi nu under våren fått tag på ledare som även kan hjälpa till med extra simundervisning i årskurs 5, säger Isabella Celebi.

ABF i Borlänge har dessutom startat en simskola för föräldrar/vuxna. Det är ofta det som saknas, menar Isabella; att föräldrarna känner sig trygga i vatten så att de kan följa barnen till simhallen för att de ska få den vattenvana de behöver för att lära sig simma. Annars kan fem-sex undervisningstillfällen gå åt bara till att ge barnen vattenvana.

Jubileum i maj

I maj är det 1-årsjubileum för Trevligt hus. Hur ser verksamhetens framtid ut?

– Vi har kommit långt på ett år men det är mycket kvar. Vi saknar till exempel lite kulturaktiviteter. Musikskolan är ju med, men skapande verksamhet eller kanske någon teatergrupp hade varit kul. Även socialtjänsten har aktiviteter kvällstid för föräldrar till barn på skolan. De kommer sannolikt att utöka samarbetet med Trevligt hus och arrangera fler aktiviteter framöver, avslutar Isabella Celebi.

Bakgrund

  • Verksamhetsidén Trevligt hus bygger på att aktivera en bred målgrupp, med barn och unga som bas och ingång.
  • Syftet med verksamheten är att stärka barn, ungdomar och deras familjer och närområde genom att verka för jämlika förutsättningar för ett gott liv.
  • Trevligt hus bygger på ett samarbete mellan bildningssektorn och kultur- och fritidsenheten i Borlänge kommun. Isabella Celebi på föreningskontoret är anställd som samordnare för verksamheten. Ali Allaw (AME) hjälper till praktiskt på halvtid i samband med aktiviteterna.
  • Aktiviteter i Trevligt hus ska vila på idéburen grund i syfte att deltagarna ska känna engagemang, delaktighet och förtroende för verksamheten.

  • Föreningar arrangerar aktiviteterna på sina villkor och kan lämna samarbetet om det inte fungerar.

  • Alla samarbeten inleds med en gemensam dialog mellan utvecklingssamordnare och arrangör kring förutsättningar och ansvarsfördelning.

  • Alla barn lämnar medgivandeblankett signerad av vårdnadshavare innan de är med på några aktiviteter.

  • Möte genomförs med vårdnadshavare inför varje ny aktivitet som läggs in i schemat.

  • Aktiviteterna sprids ut över årskurserna för att det ska finnas något för alla åldrar.

  • Allaktivitetshusen i Malmö. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan ses som en föregångare och inspiration till Trevligt hus.