Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Ett starkt ekonomiskt resultat 2022 - bra inför tuffare tider

När kommunens ekonomiska resultat för 2022 summeras är det med ett plusresultat på 189 miljoner kronor. Högre skatteintäkter än väntat är den enskilt största plusposten.

– Att kommunen har två starka år bakom sig med en drift i balans och goda resultat är bra när vi nu går in i ekonomiskt tuffare tider som 2023 och 2024 kommer att bli, säger Anders Ullvén ekonomichef Borlänge kommun.

Nämndernas ekonomi i balans

När Borlänge kommun redovisar det ekonomiska resultatet för 2022 är det ett plusresultat på 189,1 miljoner kronor. Driften, alltså den del av kommunens budget som går till exempelvis personalens lön, hyror och material, visar ett överskott på 55,1 miljoner kronor mot budget. Nämnderna har arbetat hårt med en ekonomi i balans under året, utöver det har extra statsbidrag bidragit till det goda driftsresultatet.

Skatteintäkter – den största plusposten

Men det är skatteintäkterna som är den största plusposten med 82,3 miljoner kronor mer än budgeterat. Det beror bland annat på att Sverige klarade sig starkare ur pandemin än förväntat.

– Vi såg tidigt att skatteintäkterna skulle öka därför har vi under 2022 också tagit kostnader för att sänka framtida kostnader, annars hade vi gått ännu mer plus, säger Anders Ullvén.

Den fullständiga årsredovisningen för hela kommunkoncernen godkändes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 maj.