Borlänge kommun

Ungdomsfullmäktige 2023 på Cozmoz

Den 4 maj samlades ungdomsfullmäktige för en hel dags möte och dialog mellan ungdomar, förtroendevalda politiker och tjänstepersoner i Borlänge kommun.

– Dagen har gått över förväntan. Jag är inte så väldigt politiskt intresserad egentligen, så jag visste inte om jag skulle tycka det här var så roligt, men det har varit både intressant, lärorikt och kul att få känna sig lyssnad på, säger Tindra Smed, ordförande i unga kommunstyrelsen.

Tindra Smed hade rollen som moderator under dagen tillsammans med Linnéa Granat Persson och Tor Ström, 1:e respektive 2:e vice ordförande i unga kommunstyrelsen.

– Man känner sig lyssnad på och det är det som är så roligt, säger Linnéa Granat Persson.

Upplägget av 2023 års ungdomsfullmäktige har helt och hållet planerats av unga kommunstyrelsen.

– När vi hade ungdomsfullmäktige för första gången förra året hade vi en extern moderator och arrangemanget var mer drivet av vuxna. Nu är det ungdomarna själva som har planerat och driver det hela och jag ser ett helt annat engagemang i år, säger Ayan Ubahle, utvecklare social hållbarhet och samordnare för unga kommunstyrelsen.

Bordsdiskussioner mellan ungdomar och vuxna

Stor del av dagen gick till workshops/bordsdiskussioner. Ungdomarna på plats fick sprida ut sig och rotera mellan olika bord där de fick diskutera för dem viktiga frågor med inbjudna politiker och sakkunniga tjänstepersoner. Fritid, skola, trygghet, hälsa/psykisk ohälsa och arbetsmarknad var de fem områden som var i fokus.

På borden låg en utskriven påminnelse om det som politiker och tjänstepersoner fått tydliga direktiv om redan i inbjudan:

Det här är ungdomarnas möte och det är viktigt att tänka på att inte ta för mycket plats utan lyssna mer än att prata. Om diskussioner i en grupp går lite segt så hjälp till att få igång samtalet genom att ställa en relevant fråga eller berätta om något i ditt uppdrag som du skulle vilja få ungas input på.

Hur skötte sig de vuxna i praktiken?

– Jag tycker det har varit en bra balans. Politikerna och tjänstepersonerna har svarat på frågor och kanske tagit diskussionen vidare om det blivit tyst, men de har inte tagit någon annans plats, säger Tor Ström.

– Om det var nån som blev att prata lite för mycket fick man ju säga till dem att nu är det eleverna som ska prata och då var det inga problem med det, säger Tindra Smed.

”Vad gör ni med informationen ni fått idag?”

Under frågestunden i slutet av dagen tog Linnéa Granat Persson ordet och ställde en viktig fråga till alla tjänstepersoner och politiker:

– Vad gör ni med informationen ni har fått idag?

Frågan ledde till svar från flera av de vuxna på plats. Alla tyckte att de fått till sig mycket värdefull information och kloka tankar under dagen och att de tar dem med sig i sitt fortsatta arbete. Till exempel sa kommunens brottsförebyggande samordnare att hon fått tips om ett område som känns otryggt och som hon därför planerar att arrangera en trygghetsvandring i så snart som möjligt.

– Nu sammanställs ju allt som sagts idag och vi i nämnder och styrelser får fortsätta jobba med de frågor ni lyft. Jag har fått jättemånga konkreta, bra förslag och idéer. Tack för det! svarade Erik Nises (S), kommunstyrelsens ordförande.

Hoppas på en fortsättning

Mötena med unga kommunstyrelsen kom igång lite sent det här läsåret eftersom man efter förra årets val inväntade beslut från nya majoriteten om unga kommunstyrelsen och ungdomsfullmäktige var något man skulle få fortsätta med. Ungdomarna som planerat och genomfört 2023 års ungdomsfullmäktige är överens:

– Vår förhoppning är ju att det här blir en fast del av kommunens verksamhet, oberoende av politisk majoritet.

Unga kommunstyrelsens ordförande Tindra Smed var en av tre moderatorer vid 2023 års ungdomsfullmäktige.

Bakgrund

Ungdomsfullmäktige genomfördes för första gången i Borlänge i juni 2022. Detta efter det att den dåvarande kommunstyrelsen under 2021 hade beslutat att införa ungdomsfullmäktige och unga kommunstyrelsen (UKS). Till grund för beslutet låg ett förslag för stärkt ungdomsdialog från utskottet för social hållbarhet.

Syftet med ungdomsfullmäktige och unga kommunstyrelsen är att:

  • Skapa rum för barn och unga att få möjlighet att få sina röster hörda i frågor som angår dem
  • Öka tilliten mellan barn och unga och det offentliga
  • Öka kommunens kunskap om barn och ungas intressen och verklighet
  • Stärka det offentligas syn på barn och unga som rättighetsbärare
  • Förbättra barn- och ungdomsperspektivet i politiska beslut och utformandet av offentlig service