Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Borlänges politiska majoritet presenterar förslag till budgetramar

I en osäker omvärld och i en tid av snabba förändringar behöver vi göra tuffa prioriteringar.

De budgetramar som majoriteten föreslår innehåller investeringsplaner i Borlänge kommun på 2,5 miljarder kronor fram till år 2027. Det handlar om att möta behovet av skolor och förskolor, boenden för äldre och för medborgare med särskilda behov. Det handlar också om etableringen av helt nya attraktiva bostadsområden och investeringar i anläggningar för att stärka Borlänges idrotts- och friluftsliv.

Särskilt fokus under mandatperioden är att införa en aktivitetsplikt så att Borlängebor som står långt ifrån arbetsmarknaden får möjlighet att bidra till Borlänges utveckling efter förmåga och etablera sig på arbetsmarknaden. Äldreomsorgen i kommunen genomgår en översyn för att öka kvalitén och tryggheten i våra omsorgsverksamheter.

– Borlänge kommun har ett näringsliv med framtidstro och investeringsplaner och kommunen har en solid ekonomi där nämndernas kommunbidrag år 2024 ökar med 181 miljoner kronor. Trots det har vi några tuffa år framför oss där vår uppgift blir att prioritera det som är viktigast för våra medborgare och som tar oss så tryggt framåt som möjligt. I klarspråk betyder det att vi kommer att behöva göra omfattande förändringar av verksamheterna och varje satsning på något nytt kommer att kräva en omprioritering av skattemedel, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Nises (S).  

Beslutet om budgetramar tas i fullmäktige 20 juni och bygger på de senaste prognoserna för den ekonomiska utvecklingen och efterfrågan på kommunal service. Den slutliga budgeten för 2024 beslutas av fullmäktige i november. Att man fattar beslut om ramarna före sommaren beror på att verksamheterna och nämnderna behöver god tid på sig för att anpassa verksamheterna efter faktorer som inflation, lönenivåer, förväntat skatteunderlag och demografiska förändringar.   

– Den höga inflationen gör det extra viktigt att nu genomföra ett tydligt politiskt prioriteringsarbete i nämnderna där majoritetens inriktning är att frigöra så mycket resurser som möjligt för kvalitén i kärnverksamheterna och att uppfylla de politiska målen. Det kommer att krävas bra dialog med medborgare, företag, föreningar och ett gott politiskt samarbetsklimat för att landa rätt i våra prioriteringar och bygga ett brett engagemang kring kommunens utveckling, säger Ulrik Bergman (M), kommunalråd.

Trots det tuffa ekonomiska läget kommer den politiska majoriteten i Borlänge kommun att budgetera för ett överskott på 80 miljoner kronor under 2024, vilket motsvarar 2% av skatte- och bidragsintäkterna.

– Att ha ett överskott är dels en krockkudde för faktorer som är svåra att förutspå under ett budgetår. Men det är också ett sätt att successivt anpassa våra verksamheter efter de behov vi ser kommande år. Det är viktigt att se att Borlänges ekonomi växer men också att behoven förändras och vi måste hela tiden tänka flera år framåt för att ge våra verksamheter stabila förutsättningar och inte ta på oss mer än vi vet att vi klarar av, säger Erik Nises.    

Några exempel på prioriteringar som redan syns är att den föreslagna förskolan Anemonen inte finns med i majoritetens förslag till investeringsbudget, att nödvändiga investeringar i fastigheter som måste göras genomförs under ett längre tidsspann (dock utan att minska på underhåll av befintliga lokaler) och att man vid dagens budgetberedning meddelade att man avbryter de tidigare planerna på att bygga om Galaxen till ett kulturhus.