Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Vi vinner Svekomatpriset med våra kor

För andra året i rad är Borlänge kommun i topp när det gäller svensk och ekologisk mat. Med 48 procent svenska och ekologiska livsmedelsinköp under 2022 ligger vi stabilt kvar i toppen. En förklaring till det är våra egna kor!

Svekomatspriset delas ut av Ekologiska Lantbrukarna och Ekomatcentrum i Sverige och det går till den kommun som serverar störst andel svenskproducerad, ekologisk mat i sina kök.

För andra året i rad vinner vi priset med 48 procent svekologiska livsmedelsinköp under 2022 och vi ligger stabilt kvar på samma nivå som 2021.

Betesprojektet i Borlänge kommun

Våra egna kor är en del i detta arbete. Köttet från betesdjuren går idag direkt till kommunens kostenhet och blir en betydande del av de offentliga måltiderna i Borlänge. Mellan 30–50 procent av allt nötkött som serveras är från kommunens egna kor.

Betesprojektet sköts idag av kommunens arbetsmarknadsenhet och ger personer som är långt från arbetsmarknaden nya vägar till sysselsättning. Utöver de många natur- och kulturvärden som skapas så bidrar det också till ett lokalt och ekologiskt livsmedelssystem.

– Det är fantastiskt bra! Mat är ju landskap. Matproduktionen formar landskapet och det kan formas på olika sätt, så vi har en viktig roll att vara med och styra, säger Jakob Wallin, biolog och ansvarig för Borlänge kommuns betesprojekt.

Kvar i toppen på Ekomatscentrums ranking

Förutom vinsten av Svekomatpriset, placerar Ekomatcentrum Borlänge kommun som tredje bästa kommun i Sverige när det gäller ekologiska livsmedelsinköp. Hela 68 procent av maten som borlängeborna får ta del av kommer från ekologiska livsmedel.

– Kommunens höga andel ekologiska och svenska inköp bidrar till ett hållbart Borlänge som vi dagligen arbetar med för att leverera nu och långsiktigt tillsammans med våra otroliga medarbetare, säger Graciela Corpeno, enhetschef på kost- och lokalservice i Borlänge kommun.

Maten i Borlänge kommun

  • Varje dag serveras cirka 11 000 portioner mat på kommunens skolor och äldreboenden i Borlänge kommun

  • 68 procent av maten som serveras i Borlänge kommun är ekologisk år 2022 (i förskola, skola och äldreomsorg är andelen ännu högre, 74,59 procent)

  • Det nationella målet för offentlig sektor 2030 är att 60 procent av maten ska vara ekologisk. Borlänge kommun siktar högre och har som mål att nå 80 procent ekologiskt 2030

  • Målet för närproducerade livsmedel i Borlänge kommun är 30 procent innan 2030

  • Målet för svenskproducerade livsmedel med svenskt ursprung är 80 procent till 2030