Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Hygienövning i metodrummet.

”Vikarierna får bättre förutsättningar att göra ett bra jobb”

Just nu pågår introduktionen för de semestervikarier som ska jobba inom Borlänge kommuns äldreomsorg i sommar.

Nytt för i år är att introduktionen har utökats med ytterligare två obligatoriska delar: en informationsträff och ett ”metodrum”. Informationsträffar har genomförts även tidigare, men de senaste åren har coronapandemin satt stopp för gemensamma, fysiska träffar.

– När vi nu kan träffas som vanligt igen vill vi verkligen att vikarierna ska känna sig sedda, välkomna och förstå hur betydelsefulla de och deras insatser är för oss och de borlängebor de ska hjälpa. Jag har förstått att man tidigare fokuserade ganska mycket på att berätta om socialtjänstlagen, vägen till bistånd och annat som styr vår verksamhet vid informationsträffarna. Nu pratar vi mycket mer om yrket i sig och om medarbetarskap; förväntningar, rättigheter och skyldigheter, säger Sara Bossen Forsgren, utvecklare inom sociala sektorn.

Sara Bossen Forsgren, utvecklare inom sociala sektorn i Borlänge kommun.

Sara Bossen Forsgren har varit med och utarbetat den förstärkta introduktionen.

Metodrum med teori och praktik

Den andra nya delen av introduktionen, metodrummet, genomförs i Vård- och omsorgsprogrammets lokaler på Hagagymnasiet. Fokus ligger här på grundläggande omvårdnad och utbildningen består av både teori och praktik. Bemötande, kommunikation, personlig vård och hygien är några delar som ingår.

– Något jag betonar mycket när vi pratar om bemötande är att det är vuxna människor man jobbar med och att man som anställd är gäst i deras hem. Det gäller oavsett om man jobbar inom hemtjänsten eller på särskilt boende, säger Elisabet Gröning, instruktör i metodrummet.

De praktiska övningarna deltagarna får göra är bland annat att koka kaffe, gröt, bädda och tvätta en sängliggande person (docka). Till sin hjälp under utbildningen har Elisabet Gröning två medarbetare från äldreomsorgen.

– Det kan tyckas som väldigt basala saker vi går igenom, men jag tror att det här är jättebra. Många av sommarvikarierna är väldigt unga och det är ingen självklarhet att de till exempel har kokat gröt, något många äldre ändå förväntar sig att de ska kunna, säger Elisabet Gröning.

Förstärkt introduktion ska ge bättre kvalitet

Under 2023 har Sara Bossen Forsgren, utvecklare inom sociala sektorn, ingått i en arbetsgrupp som jobbat med att förstärka introduktionen inom äldreomsorgen, på uppdrag av kommunstyrelsen. Den förstärkta introduktionen kommer att fortsätta utvecklas och till hösten förväntas alla nyanställda inom äldreomsorgen få delta i de extra momenten i sin introduktionsutbildning.

– Vi var ändå angelägna om att komma igång innan sommaren. Målet är förstås att höja kvaliteten på omsorgen för borlängebon. Inte minst genom metodrummet ger vi våra sommarvikarier bättre förutsättningar att klara uppdraget och göra ett bra jobb redan från början, säger Sara Bossen Forsgren, utvecklare inom sociala sektorn.

Två unga män.

Ahmed och Hamza sökte jobb inom äldreomsorgen för att de tycker om att hjälpa människor. De hoppas få jobba hela sommaren och tycker att introduktionen varit bra.

Introduktionsutbildningens innehåll

  • Informationsträff
  • Metodrum
  • Introduktion på arbetsplatsen (minst 4 dagar)
  • Förflyttningskunskap
  • Delegering
  • Webbutbildningar, t.ex. om tystnadsplikt, mathantering och avvikelsehantering?

Vill du också jobba inom äldreomsorgen i sommar?

Vill du också jobba med vård och omsorg i Borlänge kommun i sommar? Vi behöver ännu fler semestervikarier, så du är varmt välkommen med din ansökan!

Jobba hos oss i sommar – information och länkar till ansökan