Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Ny grönplan för Borlänge

Vilka områden är viktigast att bevara och utveckla inom grönstrukturen samtidigt som Borlänge växer? Vi ska ta fram en grönplan för Borlänge för att svara på frågan. Planen ska beskriva hela kommunens naturområden, parker och vattenmiljöer.

Grönplanen planeras att vara klar i början av 2025. Planen kommer att innehålla flera kartor som beskriver hur natur och grönområden ser ut, tex så kallade ekosystemtjänster. Målet är att grönplanen ska värdera befintlig grönstrukturs betydelse för människor, djur och växter och identifiera områden och stråk som är viktiga att bevara och utveckla.

Önskade effekter på sikt är att Borlänge kommun har en grönplan som:

  • bidrar till att flera hållbarhetsmål uppnås och ekosystemtjänster tillvaratas och utvecklas
  • fungerar som ett underlag i fysisk planering
  • ger Borlänge kommun stöd i beslut om avvägningar mellan olika intressen.

Läs mer om grönplan för Borlänge