Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

En manlig och en kvinnlig student i klassrum tittar ner i en bok och ler

Ukrainska flyktingar i Borlänge får chans att lära sig svenska

Efter ett beslut från regeringen har Borlänge kommun nu möjlighet att erbjuda svenska för invandrare även till ukrainska flyktingar.

– Vi tycker det är positivt att vi äntligen kan börja erbjuda sfi till de ukrainska flyktingar som finns här i Borlänge. Det innebär att de som exempelvis har barn i skolan kommer kunna ta del av informationen därifrån bättre, det kommer bli lättare att fortsätta studera och att komma in på arbetsmarknaden, säger Tommy Berglund, verksamhetschef gymnasiet, vuxenutbildning och arbetsmarknad Borlänge kommun.

Krävs vanligtvis uppehållstillstånd

Svenska för invandrare, sfi, är en utbildning för personer som behöver grundläggande kunskaper i svenska. I Borlänge erbjuds sfi av kommunen och för kunna påbörja utbildningen krävs det vanligtvis ett uppehållstillstånd.

Nu har regeringen beslutat att de drygt 36 000 ukrainare i Sverige som idag har skydd av massflyktsdirektivet också ska ha möjlighet att läsa sfi. Det genom att ersätta kommunerna genom ett statsbidrag på 100 miljoner kronor.

"Språket en av de viktigaste nycklarna"

– För att komma in i samhället och integreras är språket en av de viktigaste nycklarna. Den kommunala vuxenutbildningen, Komvux, är en viktig resurs för detta, säger Cecilia Rodin (S), ordförande social- och arbetsmarknadsnämnden.

I Borlänge finns för närvarande cirka 40 personer mellan 20-64 år inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem och förhoppningen är att kunna erbjuda sfi till dem som har behov.

Anmälan via servicecenter

– Personer från Ukraina kan nu med hjälp av kommunens servicecenter anmäla sig till sfi och kommer bli mottagna till Komvux när det finns utbildningsplatser. Borlänge kommun har kursstarter och tar emot elever i sfi varje månad förutom under sommaren, säger Tommy Berglund, verksamhetschef Borlänge kommun.