Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Efterlängtat spadtag för ny gruppbostad i Bro

Nu har första spadtaget tagits för ett nytt boende med särskild service i Bro. Bygget beräknas vara klart sommaren 2024.

– Det kommer bli ett lyft för de boenden på Älvåsgatan 25 som ska få flytta hit. Gruppbostaden i Bro kommer vara endast ett plan, det vill säga vi slipper hiss och momentet som resa med hiss kan innebära. Det blir enklare för de boende att ta sig in och ut, till och från jobb. Här kommer även alla boenden få en egen uteplats och en gemensam innergård, berättar enhetschef Jennifer Eriksson funktionshindersomsorgen.

"Jag kommer få en plats för min bil"

På plats vid spadtaget var Olle Backström som är en av de sex som kommer flytta in i en av de nya bostäderna. Olle bor idag på Älvåsgatan 25 men han berättar att han ser mycket fram emot att få flytta in i sitt nya hem

– Det kommer bli hur bra som helst, det är roligt att vi kommer bli fler och jag kommer få en plats att ha min bil. Ut och åka bil är det bästa jag vet, berättar Olle Backström.

Sex personer iklädda skyddshjälmar och varselvästar tar första spadtaget vid byggarbetsplatsen i Bro

Marianne Henriksson (M), Olle Backström, Jessica Burman, Jennifer Eriksson, Joakim Lundgren, Johan Thurin

”Ett historiskt ögonblick”

Behovet av bostäder med så kallad särskild service, för vuxna personer med funktionshinder, är stort i Borlänge. Tillsammans med byggföretaget ByggPartner bygger nu kommunen de första egenägda gruppbostäderna i Borlänge, detta placerat i Bro och även ett i Buskåker.

– Behovet ökar av flera anledningar och en av dem är att vi människor blir äldre, men också på grund av att lagen förändras – behov av hjälp och stöd som vi ser idag såg vi inte förr på samma sätt. Det känns historiskt att få vara med här och ta det första spadtaget till något så viktigt, säger Jennifer Eriksson.

Sex lägenheter och två nya boenden

I Bro kommer de fyra boenden som idag bor på Älvåsgatan 25 flytta in, vilket skapar plats för två till boenden i Bro.

– Byggnaden kommer ha plats för sex lägenheter, gemensamma ytor och personalutrymmen. Den kommer också vara byggd i trä och ha solceller på taket, säger Johan Thurin, chef kommunfastigheter.

LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med funktionshinder goda levnadsvillkor. Lagen ska säkra att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Mer information om LSS Öppnas i nytt fönster.

Gruppbostad

En så kallad gruppbostad är till för personer som har ett omfattande behov av tillsyn och omsorg. Det finns tillgång till fast personal dygnet runt. En gruppbostad kan ligga i ett separat hus med lägenheter eller i ett hyreshus. Brukarnas lägenheter är fullvärdiga lägenheter som är lokaliserade i direkt anslutning till boendets gemensamhetsutrymmen.

Mer information om bostäder med särskild service Öppnas i nytt fönster.