Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

För en hållbar bemanning – dags att förändra allt

Attrahera, behålla och utveckla kompetens – samtidigt som hälsan hos personalen i Borlänge kommuns sociala sektor ska förbättras. Det är grunden i det genomgripande arbete som pågår i projektet hållbar bemanning.
– Vi tror på den process som vi har påbörjat, säger Pernilla Söderlund, chef för sociala sektorn i Borlänge kommun.

Borlänge kommun har – precis som många andra kommuner i Sverige – stora utmaningar när det kommer till att attrahera och behålla personal i omsorgsyrken. Färre söker sig till vård- och omsorgsutbildningar. Sjukfrånvaron bland personalen är hög och Borlänge kommun är beroende av många timvikarier, något som leder till ett för stort ansvar på den ordinarie personalen.

Utgångspunkten i projektet hållbar bemanning har varit att det är dags att förändra allt och inom de ramarna finns det fyra fokusområden som är prioriterade:

  • Kompetensutveckling: Ett sätt att behålla och motivera medarbetare.
  • Personal- och kompetensförsörjning: Borlänge kommun måste attrahera och motivera personal för ökad kvalitet inom omsorg.
  • Bemanning- och schemastyrning: Hur vi planerar för bra rutiner som främjar våra medarbetares hälsa samtidigt som vi har en ekonomi i balans.
  • Organisation: Hur vi ska skapa en trygg styrning och ledning.

Det är med andra ord stora insatser som krävs, något som ställer krav på alla delar av organisationen för Borlänge kommuns sociala sektor.

– Vi står inför stora förändringar och av erfarenhet vet vi att förändringsprocesser inte alltid är bekvämt, i alla fall inte till att börja med och vi är många som kommer behöva anpassa oss till nya rutiner. Även om vi såklart strävar efter en ekonomi i balans så handlar det här framför allt om våra medarbetares hälsa och att de som får vård ska ha det bättre, säger Pernilla Söderlund och fortsätter:

– Målbilden är att vardagen ska bli bättre för alla i Borlänge och att våra medarbetare ska vara stolta över att jobba i sociala sektorn. Att det ska finnas möjligheter till utveckling och utrymme för att göra det vi är bra på.

"Dags att förändra allt" – vad innebär det?

Att det är dags att förändra allt kan låta drastiskt. Det handlar om att nuläget kräver långsiktiga förändringsprocesser där ingenting är heligt, men också att saker inte måste förändras för förändringens skull.

– Vi ska vara lyhörda och lyssna på röster från olika nivåer i verksamheten. Varje sten är värd att vändas på – vi har redan hittat idéer och möjligheter till förbättringar. Men där under finns också goda exempel att inspireras av. Det vi vet är att det inte kommer räcka med att förändra scheman och kortsiktiga rekryteringsinsatser. Vi behöver få till en kulturförändring som leder till att fler är stolta över att jobba i den sociala sektorn, för stolthet sprider sig, säger Pernilla Söderlund.

Om någon slutar – ta reda på varför

Hamid Ahmadi jobbar i hemtjänsten – han är stolt över sitt jobb och älskar att hjälpa människor.

– Det är ett väldigt trevligt jobb. Varje dag är spännande med nya saker som händer och nya möjligheter att lära sig. Jag har fått så mycket viktig erfarenhet sedan jag började. Det är intressant att umgås med de som är äldre, de har varit med om och vet så mycket. Alla möjligheter vi har nu är tack vara de äldre, så att få jobba och lära sig av dem är ett bra sätt att komma in i samhället, säger Hamid Ahmadi.

Samtidigt märker han hur kollegor slutar och han efterfrågar tydligare rutiner att ta reda på varför någon lämnar sitt jobb.

– Det är viktigt att vi inte förlorar personal och om någon skulle säga upp sig så behöver vi ta reda på varför så att vi kan undvika att det händer igen, säger Hamid Ahmadi.

– Det är en av alla konkreta punkter i projektet där vi jobbar för att få till bättre rutiner, hur vi jobbar med våra medarbetare från start till slut, säger Pernilla Söderlund.

Läs mer om projektet hållbar bemanning på: borlange.se/forandringsresan