Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Kommundirektör Åsa Granat

Kommundirektör Åsa Granat.

Åsa Granat lämnar uppdraget som kommundirektör i Borlänge

Sedan 2011 har Åsa Granat varit kommundirektör i Borlänge, men inom kort kommer hon att lämna uppdraget.

– Åsa Granat har lagt ner ett stort engagemang i sitt uppdrag och gjort ett mycket bra jobb, men jag har gjort bedömningen att vi i det fortsatta utvecklingsarbetet behöver en ny kommundirektör säger Erik Nises (S), kommunstyrelsens ordförande.

Olika chefstjänster sedan 2007

Åsa Granat började i Borlänge kommun 2007 som stadsbyggnadschef och stadsmiljöchef, men kom snart att arbeta övergripande med kommunens styrmodell och organisation. Hon har i rollen som kommundirektör jobbat med ett brett spektra av frågor, och varit en nyckelperson i till exempel arbetet med koncernsamverkan, ledarutveckling, Northvoltetablering och kommunens ekonomiska utveckling.

– Det är såklart med vemod jag lämnar rollen som kommundirektör. Jag är dock väl medveten om spelets regler när man har den här typen av uppdrag, och har respekt för att våra nya politiker själva vill välja sin kommundirektör, säger Åsa Granat.

Sex månaders uppsägningstid

Åsa Granat har ett förordnande som kommundirektör som sägs upp med sex månaders uppsägningstid. Hon har kvar en tillsvidareanställning i Borlänge kommun.

– Kommunstyrelsens ordförande och jag har haft en bra dialog om mitt avslut som kommundirektör. Jag kommer under förordnandets uppsägningstid att fundera på vad jag vill göra i framtiden. Mitt hjärta kommer alltid att klappa för Borlänge, säger Åsa Granat.

Ska förändra kommunens organisation

– Åsa Granat har varit ett värdefullt stöd för den nya majoritet som tillträdde vid årsskiftet och det är jag tacksam för. Men under hösten ska vi inleda ett omfattande arbete med att förändra den kommunala organisationen i enlighet med vår politiska plattform och jag anser att det är ett lämpligt tillfälle för en ny kommundirektör att kliva in och leda det arbetet under kommunstyrelsen, säger Erik Nises.

Rekryteringsarbetet inleds i augusti

Arbetet med att söka efter en ny kommundirektör kommer att inledas under augusti. Verksamhetschefen för service och stöd, Fredrik Holm, kommer att utses till tillförordnad kommundirektör.