Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Tillfällig fritidsodling – en möjlighet när intresse finns

I våras satte kommunen ut pallkragar och fyllde dem med jord. Under sommaren har boende i området odlat och skördat både grönsaker och blommor. Till nästa år önskar de fler pallkragar vid den tillfälliga fritidsodlingen i Åselby.

– Jag satte fyra potatisar och fick 8,3 kilo potatis, säger Eva Lindeberg, en av de boende i området som under våren anmälde sitt intresse för att odla till Borlänge kommun.

Eftersom hon tycker om att kunna plocka in buketter hemma har Maria Engblom främst sått blommor i två pallkragar, medan Åsa Axelsson sått grönsaker och kryddväxter.

– Det där är purjolök och persilja och så har jag haft en massa rädisor och morötter, säger Åsa Axelsson och visar pallkragen där hon odlat.

Tidigare har hästar betat på grönområdet mellan villorna och lägenheterna i området. När hästarna inte fick vara kvar på platsen skickade Maria Engblom in ett medborgarförslag om att i stället använda marken för odling. Hon fick senare information om att fler personer behövde visa sitt intresse för att odla på platsen.

– Vi behöver få in minst fem intresseanmälningar. Sedan kan vi starta upp en sån här tillfällig fritidsodling, säger Matilda Aspersand, landskapsarkitekt på strategi- och exploateringskontoret, Borlänge kommun.

Önskar fler lådor – och vatten

Pallkrageodlingen vid Åselby är den första tillfälliga fritidsodlingen i sitt slag i Borlänge. Att det kallas ”tillfällig fritidsodling” har att göra med att det inte ska ses som permanent odling. Till exempel kan odlingsområdet behöva flyttas vid ombyggnation. Ägandet till odlingen är också begränsat då upplåtelsen sköts dynamiskt utan avtal. Vid odlingssäsongens slut ska pallkragen eller odlingslotten återställas för att nya odlare ska förstå att platsen är ledig.

– Vi försöker anpassa antal pallkragar utifrån intresse. Saknas det lediga pallkragar kan man höra av sig till oss, säger Matilda Aspersand från strategi- och exploateringskontoret.

Åsa, Eva och Maria är alla intresserade av att få fler pallkragar till området och de tror att fler boende kan ha blivit intresserade när de sett hur bra det växt under sommaren.

– Det var jättebra jord. Jag vill gärna ha fler lådor – och vatten, säger Åsa Axelsson.

Matilda Aspersand säger att fler pallkragar absolut kan sättas ut om kommunen får kännedom om önskemålet men om det går att ordna med vatten eller inte beror på förutsättningarna i området där den tillfälliga fritidsodlingen placeras.

Fyra personer vid fritidsodling.

Från vänster: Matilda Aspersand, Eva Lindeberg, Maria Engblom och Åsa Axelsson vid den tillfälliga fritidsodlingen i Åselby.

Skötselavtal för större odlingsytor

Idag finns det ingen bestämd gräns för hur många pallkragar som kan sättas ut vid en tillfällig fritidsodling. Om flera boende i ett område vill odla på annat sätt och på större ytor kan det dock bli aktuellt att teckna ett skötselavtal.

– Om man vill utöka och göra något större finns möjligheten att man bildar en förening och tecknar ett skötselavtal. Då får man utveckla platsen efter önskemål utifrån dialog med oss på kommunen, säger Matilda Aspersand.

I dagsläget finns det i närheten av Norra Griftegården i Kvarnsveden ett område med större odlingsytor där Nära Backa kulturförening tecknat avtal med kommunen. Från nästa år ser det också ut att bli en stor tillfällig fritidsodling i Paradisparken, mellan stadsdelarna Paradiset och Tjärna Ängar.

Anmäl intresse inför 2024

Matilda Aspersand välkomnar den som vill odla på liknande sätt som de gjort i Åselby att höra av sig till kommunen. Då det krävs minst fem intresseanmälningar för att det ska vara aktuellt att starta en tillfällig fritidsodling är det bra att prata ihop sig med flera i närområdet så att de också anmäler sitt intresse.

Mer information: Stadsodling och odlingslotter (borlange.se)

Kontakt för intresseanmälan:

Servicecenter, Borlänge kommun
Telefon: 0243-740 00
E-post: kommun@borlange.se

Regler för tillfälllig fritidsodling

Ingen avgift och inget avtal behövs för att börja odla, men följande regler gäller:

 • Ett odlingsområde för tillfällig odling startas av Borlänge kommun då motsvarande möjligheter saknas i närområdet och minst fem personer har visat intresse.
 • Odling får endast ske på anvisad plats; i pallkrage eller på lott markerad med hörnpinnar direkt i gräsmatta.
 • Efter dialog med Borlänge kommun kan antal lotter och pallkragar utökas.
 • Pallkragar och jord från Borlänge kommun får endast användas inom anvisat odlingsområde.
 • Det är fritt fram att börja odla om det finns en ledig plats.
 • Vid odlingssäsongens slut ska pallkrage eller lott återställas för att nya odlare ska förstå att platsen är ledig. Detta gäller också de som inte vill fortsätta odla oavsett när.
 • Vatten är viktigt men kan inte garanteras. En möjlighet är att undersöka om intilliggande fastigheter kan vara behjälpliga.
 • Det är inte tillåtet att odla vedartade växter som träd och buskar.
 • Invasiva arter är förbjudna .
 • Odling ska följa ekologiska principer utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.
 • Det är inte tillåtet att inhägna eller avvisa andra från att vistas vid odlingsområdet.
 • Inga redskap eller liknande ska förvaras på odlingsområdet.
 • Vid ombyggnation kan det bli aktuellt att flytta odlingsområdet.
 • Föreningar för odling är premierade och kan förorsaka flytt av en tillfällig fritidsodling.
 • Vid varje odlingsområde vill Borlänge kommun ha en kontaktperson bland odlarna.