Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Majoriteten föreslår stram budget med överskott och vissa nyheter

Trots att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur är Borlänge kommuns ekonomi stark. Det gör att den politiska majoriteten kan budgetera för ett överskott på 80 miljoner kronor och även genomföra några mindre satsningar under nästa år. Samtidigt krävs åtgärder för att möta kraftiga kostnadsökningar.

Medan många andra kommuner räknar med negativa ekonomiska resultat både 2023 och 2024 ser Borlänge kommuns situation betydligt ljusare ut. Enligt senaste prognosen blir det ett överskott på 146,5 miljoner kronor i år, vilket är högre än beräknat.

Under 2024 väntas skatteintäkterna öka med 124 miljoner kronor. Det bidrar till att den politiska majoriteten i sitt budgetförslag kan stärka nämndernas budgetar och samtidigt räkna med ett överskott på 80 miljoner kronor.

– Jag är glad att vi i en så tuff ekonomisk tid kan fortsätta erbjuda välfärd på samma nivå, räkna med ett överskott och till och med göra vissa mindre satsningar, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Nises (S).

Tre prioriterade insatser

Det är tre mindre satsningar som majoriteten vill lyfta fram:

  • att utöka möjligheten till avgiftsfri och lättillgänglig fritidssysselsättning för barn och ungdomar genom att öppna ytterligare ett ”trevligt hus” i kommunen, den här gången på Gylle skola
  • att utöka servicen på biblioteket med söndagsöppet
  • att genomföra de förbättringsförslag inom äldreomsorgen som externa granskare har föreslagit (Rapport med 19 åtgärder som ska forma framtidens äldreomsorg)

Omorganisation och effektiviseringar

Trots Borlänges starka ekonomi är förutsättningarna kärva. Sverige befinner sig i en lågkonjunktur med hög inflation, höga räntor, stora prisökningar och kraftigt höjda löne- och pensionskostnader.

– Om vi vill ha exakt samma verksamhet 2024 som 2023 så saknas 113 miljoner kronor. Därför behöver vi göra stora kostnadseffektiviseringar, säger Ulrik Bergman (M), kommunalråd.

Bland annat ska omsorgsnämnden minska sina kostnader i linje med förslagen från den externa granskningen. Effektiviseringarna ska inte påverka omsorgstagarna. Ett annat exempel är pågående översyn av kommunens organisation som beräknas ge en besparing på omkring 20 miljoner kronor på administrativa funktioner.

– Vi tar ett helhetsgrepp för att få en budget i balans. Vi har haft en konstruktiv dialog med verksamheterna och nämnderna har förberett sig med kostnadsbesparande åtgärder. Samtidigt har vi möjlighet att ge skolan 6,7 miljoner och omsorgen 9,8 miljoner kronor mer jämfört med kommunfullmäktiges beslut i juni, säger Erik Nises.

Planerar stora investeringar

Samtidigt planerar kommunen och de kommunala bolagen investeringar på rekordnivåer. Under perioden 2023-2028 handlar det om inte mindre än nio miljarder (!) kronor. Planerna gäller byggnation av skolor, förskolor och boenden av olika slag, men även nya bostadsområden och investeringar i anläggningar.

– Våra investeringar i koncernen kommer att generera minst tusen jobb inom det privata näringslivet. Våra finansiella muskler hjälper inte bara hjulen i Borlänge utan i hela länet att snurra, säger Ulrik Bergman.

Slutgiltigt beslut i november

Majoriteten presenterade sitt budgetförslag på budgetberedningen den 18 oktober. Den 30 oktober behandlas budgeten för kommande år i kommunstyrelsen och den 21 november fattas det slutgiltiga beslutet i kommunfullmäktige.