Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

En aktivitet skulle kunna vara att på olika sätt bidra till att hålla Borlänge snyggt och tryggt (arkivbild).

En aktivitet skulle kunna vara att på olika sätt bidra till att hålla Borlänge snyggt och tryggt (arkivbild).

Borlänge kommun inför aktivitetsplikt under våren 2024

Borlänge blir den andra kommunen i landet att införa aktivitetsplikt för personer som får försörjningsstöd och kan arbeta. Senast i juni nästa år ska aktivitetsplikten vara införd.

I samband med att kommunen vid årsskiftet får en ny förvaltning – social- och arbetsmarknadsförvaltningen – startar arbetet med att ta fram nya rutiner och arbetssätt för att införa aktivitetsplikt i Borlänge kommun. Ambitionen är att allt ska vara klart senast i juni nästa år.

Drygt 600 personer berörs

Idag får cirka 1250 personer försörjningsstöd från kommunen varje månad. Ungefär hälften av dem är helt eller delvis arbetslösa och skulle kunna arbeta om de hade ett jobb att gå till. Den gruppen kommer att omfattas av aktivitetsplikten. Personer som är sjuka eller har sociala hinder berörs inte.

– Målet med aktivitetsplikten är att förbättra integrationen, minska beroendet av bidrag och öka andelen som har en egen försörjning. Med olika aktiviteter ska vi hjälpa människor att göra stegvisa förflyttningar mot arbetsmarknaden, säger ordföranden i social- och arbetsmarknadsnämnden Cilla Rodin (S).

Individuella och anpassningsbara aktiviteter

Exakt vilka aktiviteter det blir är inte klart, men aktiviteterna ska bidra till att höja kompetensen på olika områden. Många har väldigt låg utbildningsnivå och är svaga på svenska språket. Då kan det till exempel bli aktuellt med språkträning, praktik, att hjälpa föreningar eller på olika sätt bidra till att hålla Borlänge snyggt och tryggt. För andra kan aktiviteten vara mer avancerad, exempelvis en yrkesutbildning.

– Aktiviteterna som erbjuds kommer att vara individuellt anpassningsbara. Oavsett vilken aktivitet som blir aktuell räknar vi med att stegförflyttningen tar tid, i genomsnitt tre-fem år, säger Cilla Rodin.

Inväntar statlig utredning

Borlänge är den andra kommunen i landet att införa aktivitetsplikt. Först ut var Eskilstuna 2022. Kommunens aktivitetsplikt utformas efter den lagstiftning som finns idag, men tar samtidigt höjd för eventuella förändringar som kan komma till följd av regeringens pågående utredning om aktivitetsplikt/aktivitetskrav som ska vara klar i april 2024. Ambitionen är att reformen ska vara helt genomförd i Borlänge senast i juni.

– Alla Borlängebor som kan arbeta behövs för att vi ska klara kompetensförsörjningen inom både kommunala yrken och det privata näringslivet. Därför är det så viktigt att vi aktiverar, utbildar och i förlängningen hjälper människor till jobb, säger Cilla Rodin.

Läs mer om aktivitetsplikten

Läs social- och arbetsmarknadsnämndens utredning av aktivitetsplikt

Handlingar - Borlänge (borlange.se) Länk till annan webbplats.

Läs protokollet från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde

Protokoll - Borlänge (borlange.se) Länk till annan webbplats.