Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Tre unga personer står i rum och tittar in i kameran

Årets presidium består av: Axel Haglund, 2:e vice ordförande, Rafey Odrani, ordförande och Tindra Smed, 1:e vice ordförande.

"Viktigt att Borlänges unga får göra sina röster hörda"

Skolmat och psykisk ohälsa bland unga. Det är några ämnen som står på agendan för årets ledamöter i unga kommunstyrelsen. Ett forum där det är de ungas röster som hörs.

Det är en kall eftermiddag i december, mitt i den värsta rusningstiden och mörkret har precis lagt sig över Borlänge. Men i sammanträdesrum 1 i gamla stadshuset på Röda vägen är stämningen på topp. På stolarna som är namngivna med kommunens ledande politiker, sitter idag ett 20-tal ungdomar. Det har blivit dags för årets andra sammanträde med unga kommunstyrelsen.

Arbetet med unga kommunstyrelsen och ungdomsfullmäktige startade läsåret 2021/2022 med syftet att stärka ungdomarnas delaktighet, inflytande och tillit till det offentliga. Arbetet möter dessutom bestämmelserna i Barnkonventionens artikel 12 som handlar om att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

"Unga personer är också medborgare"

– Vi spenderar minst nio till tolv år i skolan, så jag tycker det är självklart att vi unga borde få tycka till i frågor som rör oss. Det är svårt för någon vuxen att gissa hur det är att vara ung idag, säger Rafey Odrani som går i årskurs 3 på NTI Gymnasiet och som det här läsåret också har rollen som ordförande i unga kommunstyrelsen.

Unga kommunstyrelsen består av ledamöter från Borlänges högstadie- och gymnasieskolor handledda av utvecklare Ayan Ubahle och ungdomsstrateg Anna Fredriksson. De möts flera gånger per år för att diskutera angelägna frågor med varandra och tillsammans med politiker och tjänstepersoner.

– Unga personer är också medborgare i vår kommun, i vårt land och i världen och de har rättigheter. För att man ska kunna möta upp dem måste man också lyssna på barn och unga. Att vi i Borlänge har en formell struktur för det, det visar på att man tycker det är viktigt, säger Anna Fredriksson ungdomsstrateg Borlänge kommun.

Porträttbild på två personer där människor syns i bakgrunden

Ayan Ubahle och Anna Fredriksson handleder och stöttar ungdomarna i unga kommunstyrelsen.

Kul att få lära känna nya människor

Efter några timmars arbete börjar det närma sig paus i sammanträdesrum 1. Ett smörgåsbord av chokladbollar, kanelbullar och smörgåsar väntar. Men först ska psykisk ohälsa bland unga och hållbart resande diskuteras. Dessutom ska ungdomarna fylla i en enkät om hur de vill att Stationsgatan i centrala Borlänge ska utvecklas.

– Alla som är med i unga kommunstyrelsen är väldigt trevliga och väldigt olika från dem jag brukar umgås med. Så jag tycker det är roligt att ta del av allas tankar om Borlänge och livet i allmänt. Det är kul att jämföra erfarenheter och vad som skiljer oss åt, säger Tindra Smed som går i årskurs 3 på Soltorgsgymnasiet, som för andra året i rad deltar i unga kommunstyrelsen och i år valdes till förste vice ordförande.

Porträttbild på person

Tindra Smed som var ordförande i förra årets unga kommunstyrelsen utsågs i år till förste vice ordförande. "Jag tycker det är kul, intressant och jag lär mig en hel del", säger hon om arbetet med unga kommunstyrelsen.

Skolmaten en viktig fråga

Efter pausen ska förra årets ungdomsfullmäktige utvärderas. Ungdomsfullmäktige är kulmen av unga kommunstyrelsens arbete under hösten och vintern. Det genomförs under våren varje år där unga, politiker och tjänstepersoner samlas under en heldag. Under mötet identifieras prioriteringsområden som ungdomar tillsammans med politiker enats om och som sedan Unga kommunstyrelsen arbetar vidare med. Förra året var det frågor om trygghet, fritid, skola, arbetsmarknad och hälsa som var i fokus.

Så småningom kommer planeringen av 2024 års ungdomsfullmäktige påbörjas.

– Men vi har mycket annat inplanerat också. Vi kommer till exempel ha en workshop med kost- och lokalservice för att prata om skolmaten. Våra ungdomar har väldigt mycket tankar, idéer och åsikter om skolmaten så det ska bli spännande, säger Anna Fredriksson.

Bild tagen uppifrån på ett bord där papper ligger utspridda över bordsytan och en person står lutad över.

Utvärdering av förra årets ungdomsfullmäktige där medverkande politiker och tjänstepersoner fått svara på frågor om vad som hänt sedan förra ungdomsfullmäktige. Vad har förändrats, vad har inte förändrats och varför?

Vill göra Borlänge till en bättre stad

Utanför stadshuset har mörkret sänkt sig och minusgraderna letat sig ännu längre ner på termometern. Andra mötet för unga kommunstyrelsen börjar närma sig sitt slut, men för ordförande Rafey Odrani och förste vice ordförande Tindra Smed är det början på en vinter och vår som de har stora förhoppningar inför.

– Jag hoppas att det blir roligt, att jag träffar nya människor och skapar nya kontakter. I stort hoppas jag också på att vårt arbete gör nytta. Att Borlänge blir en bättre stad och att det blir bättre för både ungdomar och vuxna. Om det blir bättre för oss unga kommer det i gengäld bli bättre för de vuxna också tror jag, säger Tindra Smed.