Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Unga och gamla personer sitter runt bord i en stor sal

En chans för unga att göra skillnad

Ungas trygghet, hälsa och fritid var i fokus när årets ungdomsfullmäktige gick av stapeln på Galaxen. En lyckad dag enligt politiker, tjänstepersoner och ungdomarna själva.

– Det har gått bra. Många politiker och tjänstepersoner jag har pratat med tycker att det har varit bättre än de förväntat sig och att den här dagen har öppnat upp deras ögon, säger Rafey Odrani, ordförande i årets unga kommunstyrelse och moderator under dagen.

"Kollektivtrafiken en viktig fråga för mig"

För tredje året i rad anordnades ungdomsfullmäktige i Borlänge; en heldag där elever från högstadiet och gymnasiet, tjänstepersoner och politiker samlas för att diskutera elevnära frågor. Vid årets möte på Galaxen låg fokus på bordsdiskussioner kring ämnen som skola, trygghet, kollektivtrafik och fritid.

– För mig har diskussionerna kring kollektivtrafiken varit viktigast. Jag bor inte i stan, vilket betyder att jag behöver åka buss till skolan varje dag och det är ju främst ungdomar som använder kollektivtrafiken eftersom vi inte har körkort eller kan ta oss till olika platser själv. Så jag tycker den frågan är viktig för oss, säger Axel Haglund, andre vice ordförande i unga kommunstyrelsen.

Porträttbild på tre unga personer

Unga kommunstyrelsens presidium: Axel Haglund, 2:e vice ordförande, Rafey Odrani ordförande och Tara Al Obidi som fick hoppa in som 1:e vice ordförande istället för Tindra Smed.

Hoppas att fler unga vill vara med

Årets ungdomsfullmäktige har planerats och utförts av just Axel Haglund, Rafey Odrani och de andra ledamöterna i unga kommunstyrelsen som alla är elever från Borlänges högstadie- och gymnasieskolor. Det är arbetet de gjort under hösten och vintern som nu kulminerat i dagens fullmäktige.

– Det här är ett bra forum för de vuxna att få input från oss yngre. Så jag hoppas att den här dagen har gett dem mer förståelse för hur vi unga känner över vissa saker på ett sätt som de inte haft förut, säger Axel Haglund, andre vice ordförande i unga kommunstyrelsen.

– Vi blir bara fler unga som är med på ungdomsfullmäktige varje år och jag har redan hört några säga att de vill vara med nästa år så då har jag uppfyllt mitt mål och det jag tycker är viktigast med den här dagen: att få fler unga intresserade, säger Tara Al Obidi som fick hoppa in som ersättare på posten förste vice ordförande under dagen.


"Ångrar att jag inte varit med tidigare"

När klockan är tre och årets ungdomsfullmäktige närmar sig sitt slut är förhoppningarna bland de unga att deras åsikter faktiskt har gjort skillnad och att de bra idéerna tas vidare.

– Ungdomsfullmäktige är något av det mest värdefulla vi har för att lyssna in ungdomar. Det är tredje året jag sitter med i ungdomsfullmäktige och vi har fått med oss jättemycket värdefullt härifrån varje år som vi har stor nytta av i vårt fortsatta arbete. Jag hoppas också att ungdomarna känner sig lyssnade på och att de känner att de gör skillnad, säger Cecilia Von Krusenstierna, enhetschef centrala elevhälsan.

– Det här var min första gång jag var med och det ångrar jag inte. Däremot ångrar jag att jag inte varit med tidigare år, säger Rafey Odrani, ordförande för unga kommunstyrelsen.

Bakgrund

Ungdomsfullmäktige genomfördes för första gången i Borlänge i juni 2022. Detta efter det att den dåvarande kommunstyrelsen under 2021 hade beslutat att införa ungdomsfullmäktige och unga kommunstyrelsen (UKS). Till grund för beslutet låg ett förslag för stärkt ungdomsdialog från utskottet för social hållbarhet.

Syftet med ungdomsfullmäktige och unga kommunstyrelsen är att:

  • Skapa rum för barn och unga att få möjlighet att få sina röster hörda i frågor som angår dem
  • Öka tilliten mellan barn och unga och det offentliga
  • Öka kommunens kunskap om barn och ungas intressen och verklighet
  • Stärka det offentligas syn på barn och unga som rättighetsbärare