Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Illustration: White arkitekter

Nya Maserhallen – vi bygger en ny idrottshall och utvecklar A-hallen

Kommunstyrelsen har nu tagit beslut om att bygga en ny idrottshall på en del av parkeringsytan bredvid Maserhallen. Nuvarande Maserhallen blir kvar och beräknas kunna vara öppen och tillgänglig under den planerade byggtiden.

Borlänges skolor och föreningar behöver fler idrottslokaler. Planen är att bygga en helt ny idrottshall och utveckla A-hallen i nuvarande Maserhallen. Genom detta tillskapas mer idrottsyta för skolans idrottsundervisning och för Borlänges många föreningar.

En ny idrottshall utgör en första etapp i planerna för området, där utveckling av A-hallen i Maserhallen och visionen för Sportfältet ingår.

– Framtidsbilden är Maserhallen och Sportfältet som ett centrum för sport, fritidsaktiviteter och folkhälsa. Här kan föreningar utvecklas och växa. I nya Maserhallen ska Borlänges barn, unga och vuxna erbjudas aktiviteter som väcker lust och skapar rörelseglädje, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Nises (S).

Med nya Maserhallen bygger Borlänge kommun för bredd och tillgodoser föreningars lokalbehov för spel i högre serier. Den nya hallen beräknas börja byggas i augusti 2024 och planeras vara klar hösten 2026.

– Vi behöver även ta ett helhetsgrepp kring de äldre baddelarna - simbassängen i Maserhallen har nått sin livslängd och äventyrsbadet har haft tekniska utmaningar. Vi utreder detta under våren och efter det vet vi mer, berättar Erik Nises (S).

Bakgrund

När Högskolan Dalarna flyttar till centrum 2024 kommer Hagagymnasiet, Introduktionsprogrammen och delar av den anpassade gymnasieskolan att flytta till Högskolan Dalarnas nuvarande lokaler. Till nuvarande Hagagymnasiet flyttar bland andra Forssaklackskolans elever. I och med omflyttningarna skapas behov av fler lokaler för idrottsundervisning i området.

En omfattande förstudie har gjorts för att kartlägga behoven. Dialog har förts med berörda föreningar, deras riksförbund, Borlängebor och skolan.

En nybyggnation innebär också att föreningar som idag har sin verksamhet i företagslokaler kan flytta in i Maserhallen och nuvarande lokaler frigörs för företagsetableringar.

Läs mer om Nya Maserhallen