Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

”Ett bra NKI-resultat men vi vill bli ännu bättre!”

Näringslivet i kommunen lägger grunden för vår gemensamma välfärd, och insiktsmätningen fyller en viktig funktion som verktyg för att ständigt kunna förbättra kommunernas service till företagen. Stort tack till er för att ni hjälper oss att bli bättre! Totalt har 509 Borlängeföretag och Borlängebor svarat på insiktsmätningen som hjälper kommunen att bli ännu bättre inom myndighetsutövningen.

Borlänge kommuns service mot företag och medborgare bättre än föregående år, bäst är vi på bemötande. Det visar Sveriges kommuner och regioners (SKR) mätning ”Insikt” som genomförs varje år.

– Det är kul att vi har förbättrat resultaten men vi vill bli ännu bättre. Under det senaste året har vi tagit fram flera åtgärdsförslag där ett är att vi kommer starta upp telefontider till vissa av våra verksamheter inom samhällsbyggnad, säger Henrik Modigh förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen.

”Insikt från SKR – vår viktigaste mätning”

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag och medborgare. Den görs av SKR, Sveriges kommuner och regioner, och genomförs bland företagare och medborgare som haft ett ärende inom myndighets­områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Totalt har 46 000 företagare och medborgare svarat på enkäten om kommunernas service när det gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

De som deltagit i undersökningen har också fått göra en helhetsbedömning om kommunens service. Den visar att Borlänge kommun ökat nöjdkund-index (NKI) från 67 (2022) till 68 (2023) hos företagen och totala NKI-värdet, med privatpersoner inräknat, ökar Borlänge från 70 (2022) till 71 (2023).

– Insiktsmätningen från SKR är en betydelsefull mätning som indikerar hur arbetet hos oss uppfattas av näringslivet och även våra Borlängebor. Det hjälper oss också att nå våra uppsatta mål och var det finns rum för förbättring, säger Juha Nieminen Jusola (S), ordförande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Förbättringsåtgärder

Under hösten 2023 startades en arbetsgrupp med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningens fem verksamheter. De har tagit fram åtgärdsförslag för att förbättra Insikts serviceområden; information, tillgänglighet och effektivitet. Åtgärder som redan påbörjats eller som ligger i närtid är öppet hus samt telefontider. Vårt nästa öppet hus, som hittills varit väldigt välbesökt, hålls 15 maj mellan klockan 15-18. Telefontiderna kommer starta 2 maj 2024.

– Telefontiderna är ett komplement till vårt servicecenter där Borlängebor och företagare kan komma i direktkontakt med bland annat bygglovsavdelningen för att ställa frågor om exempelvis bygglov. Vi hoppas att den servicen kommer uppskattas av både invånare och företagare. Mer information om telefontiderna kommer gå att se på borlange.se från 2 maj, säger Henrik Modigh.

Totalt har sju förslag på åtgärder tagits fram med förhoppningen att dessa åtgärder förbättrar vårt insiktsresultatet utifrån information, tillgänglighet och effektivitet för år 2024/2025. Förutom telefontider kommer även webbsidan att förbättras och öppet hus har införts.

Vi kan se redan nu att resultaten för 2024 ökar markant i jämförelse med 2023. Just nu ligger 2024 års NKI-resultat på 80, för de 81 som hittills svarat.