Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Samling på öppna förskolan med pedagogerna Annica Karlqvist och Maria Petersen.

"Jättebra lokaler och fantastiska pedagoger"

Ett år efter invigningen är det full fart på verksamheten på Familjecentralen Sopranen. Öppna förskolan är hjärtat i huset och har blivit en välbesökt och uppskattad mötesplats för föräldrar och barn från hela Borlänge.

Familjecentralen Sopranen invigdes i maj 2023. Det är Borlänges första familjecentral och en samverkan mellan Borlänge kommun och Region Dalarna. Verksamheten omfattar öppen förskola, barnavårdscentral, barnmorskemottagning och förebyggande socialtjänst.

– Det har varit ett häftigt första år. Vi är ett gäng här där alla brinner för att jobba för familjerna som kommer hit. Personalen är väldigt driven så vi får nästan bromsa dem ibland och påminna om att det bara är första året och att vi inte kan göra allting samtidigt, säger Filippa Kans, samordnare på familjecentralen.

Öppna förskolan – hjärtat i huset

Öppna förskolan är ”hjärtat i huset” och en plats där alla verksamheter möter varandra och familjecentralens besökare.

– Socialarbetarna är där var och varannan dag, barnmorskorna och sköterskor från BVC kommer in och man hämtar varandra när någon frågar nånting, säger Filippa Kans.

Utan att man gjort särskilt mycket reklam för verksamheten under året som gått har öppna förskolan blivit så pass populär att det nästan blivit en utmaning att få plats. Pedagogerna hittar ändå lösningar som gör att det fungerar och blir kvalitet i verksamheten. Exempelvis välkomnas olika åldersgrupper olika dagar och tider, ibland ordnas viss verksamhet utomhus och varje fredag bjuder man in till familjejympa på och i samarbete med närliggande Friskis & Svettis – något som blivit mycket populärt.

Att erbjuda en lättillgänglig mötesplats, stärka integrationen samt stärka barnets och förälderns sociala nätverk är några av målen i familjecentralens verksamhetsplan. Vitsorden från en mångfald av besökare på öppna förskolan tyder på att man är på rätt väg.

– Vi har ett gott rykte, så man vill komma hit. Både pappor och mammor, personer från olika kulturer och till och med någon mormor eller farmor kommer hit. En bra blandning. Andra familjecentraler har frågat hur vi lyckats få hit en sådan mix, så det är kul, säger Filippa Kans.

Nöjda besökare

Paret Michaela Östergren och Andreas Hansson, Fartun Buubshe och Mizgin Güzel, är några av de besökare som regelbundet kommer till öppna förskolan. De är alla överens om att det är väldigt trevligt på Sopranen och uppskattar att komma hemifrån en stund på dagarna för att få ett miljöombyte och träffa andra föräldrar och barn.

Mor och barn.

– Det är trevligt att komma iväg hemifrån och träffa andra. Det är jättebra lokaler och fantastiska pedagoger här, säger sexbarnsmamman Michaela Östergren, här med yngste sonen Vilgot. Familjen bor i Skräddarbacken.

Mamma och barn.

– Vi åker från Gustafs och hit nästan varje dag. En kompis tipsade mig när Jakob var runt 5 månader, så vi åkte hit och gillade det och har varit här sen dess, säger Fartun Buubshe.

Mizgin Güzel tycker det är smidigt att öppna förskolan är en del av familjecentralen så att det är enkelt att till exempel kombinera ett besök på BVC med att ”hänga en stund” på öppna förskolan. Hon säger att dottern får en helt annan stimulans på öppna förskolan än vad hon kan ge henne hemma, med sångstunder, samlingar och annat.

– Vi tycker om att vara här. Det är en väldigt välkomnande miljö och jättetrevlig personal. Man känner att man verkligen vill komma hit. Det är ju lite förberedande inför förskolan också, att Leia får träffa andra människor och barn, säger Mizgin Güzel som bor på Jakobsgårdarna.

Mor och barn.

Mizgin Güzel med dottern Leia, 8 månader, en liten ”sladdis” och yngst av tre barn i familjen.

God samverkan

I samordnare Filippa Kans uppdrag ingår att verka för att det gemensamma, vardagliga arbetet på familjecentralen fungerar. Genom research och studiebesök på andra familjecentraler i landet har hon ofta fått höra om utmaningar i samarbetet; att det är ganska vanligt att man jobbar under samma tak men inte tillsammans.

– Vi har lagt ned mycket jobb på just samverkan i huset. Och det märks. Det är en väldigt fin stämning här, säger Filippa Kans.

Framgångsrecept som Filippa berättar om är bland annat gemensamma husmöten varje måndag och gemensamt personalrum. Dessutom är man väldigt noga med att inkludera alla i huset när det kommer till utveckling av olika slag. Även om det är en viss verksamhet, till exempel BVC eller socialtjänsten, som jobbar med någonting, ska alla i huset ha koll, så att de får förståelse för och kunskap om varandras uppdrag. På så sätt kan de också lättare ge föräldrar de möter råd om vart de kan vända sig för olika typer av stöd.

– Samverkan ger ju väldigt mycket för familjerna; för att det ska vara enkelt och tryggt för dem. Genom samverkan med andra aktörer stöttar vi även familjer ut i samhället, säger Filippa.

Det utökade hembesöksprogrammet ”Tillsammans för en trygg start”, ”gravidcafé” och grupper för föräldraskapsstöd samt projektet ”Tillsammans för jobb och integration” är viktiga delar av familjecentralens verksamhet som alla bygger på olika former av samverkan (läs mer i slutet av artikeln).

Enligt Filippa Kans underlättas samverkan genom att alla verksamhetschefer på familjecentralen Sopranen har ett ”väldigt stort hjärta”. De ser inte bara till sin egen verksamhet utan tittar alltid tillsammans på vad som blir bäst lösning i olika situationer och frågor, vilket skapar en kultur i hela huset av att ”här jobbar vi tillsammans”, för familjecentralens men framför allt för familjernas bästa.

– Jag tänker just på den kulturen vi har här; att det känns som att alla som jobbar här gör det för att de vill kunna påverka och göra det bättre för familjerna i Borlänge. Det är mer än ett jobb för dem som är här, säger Filippa.

Filippa Kans.

Filippa Kans jobbar med samordning mellan verksamheterna på familjecentralen Sopranen.

Verksamhet vid familjecentralen – några exempel

  • "Tillsammans för en trygg start"; erbjudande om utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar och dem som får sitt första barn i Sverige. BVC-sköterska och föräldrarådgivare från socialtjänsten besöker familjerna tillsammans.
  • Föräldragrupper; ICDP/vägledande samspel, spädbarnsmassage, föräldrautbildning och förlossningsinformation
  • Gravidcafé i öppna förskolans lokaler
  • "Tillsammans för jobb och integration" – handläggare från AMI kommer till öppna förskolan två gånger i veckan. Målet är framför allt att nå utrikes födda kvinnor under föräldraledigheten och stötta deras väg till jobb.
  • Språksatsning, t.ex. genom läsande väntrum i samarbete med biblioteket, sång och rytmik med musikskolan på öppna förskolan, Språkfiluren