Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Stark ekonomi, men behov av fortsatta besparingar 2025

Trots kärva ekonomiska tider fortsätter Borlänges ekonomi att vara stark. Inför nästa år kan kommunen fördela mer pengar till nämnderna och planera för ett stabilt överskott på 90 miljoner kronor. Samtidigt ökar kostnaderna, vilket gör att det krävs fortsatta besparingar.

De ekonomiska ramarna för 2025 börjar ta form. Den politiska majoriteten har presenterat sitt förslag inför sammanträdet i kommunfullmäktige – om knappt tre veckor – där budgetramarna ska antas. Förslaget indikerar å ena sidan en stark ekonomi, å andra sidan fortsatt tuffa ekonomiska tider.

Högre kommunbidrag – och högre kostnader

Ett expansivt Borlänge med ett starkt näringsliv, låg arbetslöshet och många intressanta framtidssatsningar bidrar till att Borlänges ekonomi växer från drygt 4 till knappt 4,2 miljarder kronor i ”tillgängliga medel” från 2024 till 2025. Det gör att kommunen kan fördela mer pengar till nämnderna, totalt 168,7 miljoner kronor, med starkt fokus på vård, skola och omsorg (skolnämnden, gymnasienämnden, social- och arbetsmarknadsnämnden och omsorgsnämnden).

– Men låt mig vara tydlig, 2025 kommer att vara ett oerhört tufft år ekonomiskt. 2023-2024 har varit kostnadsdrivande år med hög inflation och stigande kostnader. Kostnadsökningen lättar, men det kommer att krävas en lång återhämtning, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Nises (S).

Kommunstyrelsens vice ordförande Ulrik Bergman (M) fortsätter:

– Trots att vi kan fördela mer pengar räcker det inte till att täcka nämndernas kostnadsökningar, vilket innebär att det krävs fortsatta besparingar i verksamheterna. Ramarna som vi nu presenterar är en viktig signal om hur verkligheten ser ut.

Förändringsarbetet fortsätter inom omsorgen

Arbetet med att förändra äldreomsorgen, den så kallade åtgärdsplanen, fortsätter under hela 2025.

- Det hade varit mycket större underskott i år och gigantiska underskott 2025 om vi inte hade påbörjat de stora strukturförändringarna i omsorgen som nu pågår, säger Erik Nises.

Överskottet fungerar som en buffert

Borlänges starka ekonomi gör att kommunen även 2025 kan budgetera ett stabilt överskott på 90 miljoner kronor. Överskottet kan delvis ses som en buffert, eftersom förutsättningarna fortfarande kan förändras, inte minst när regeringens höstproposition presenteras i oktober.

Fortsatt hög investeringstakt

Den starka ekonomin gör att investeringstakten kan fortsätta på en hög nivå. Investeringsplanerna för 2025 ligger tillsvidare fasta; dit hör bland annat satsningen på ett nytt högstadium, ett nytt gymnasium och ett nytt äldreboende.

Samtidigt ska investeringsplanen ses över och värderas så att de satsningar som görs stämmer överens med verksamheternas verkliga behov.

– Om vi håller i ekonomin på det sätt som vi budgeterar för varken vill eller behöver vi dra ner på sådant som kan stärka Borlänge långsiktigt – samhällsplanering, investeringar i infrastruktur och möjlighet att utveckla vårt näringsliv, säger Erik Nises.