Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Bostad först – en väg ur hemlöshet

Borlänge kommun inför nu modellen Bostad först för att hjälpa människor ur hemlöshet. Två anställda inom socialtjänsten kommer med start i juni att jobba heltid som case managers till personer som erbjuds ett eget boende hos Tunabyggen via Bostad först.

– Äntligen blir det här verklighet! Jag tror starkt på Bostad först och är stolt över att vi inför arbetsmodellen och tankesättet i Borlänge kommun, säger Cilla Rodin (S), ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden och styrelseordförande i AB Stora Tunabyggen.

Bostad först bygger på antagandet att en egen bostad är en grundläggande mänsklig rättighet och en förutsättning för att människor själva ska kunna ta makten över sina liv och göra förändringar, till exempel ta sig ur ett missbruk eller söka hjälp för psykisk ohälsa. Modellen används redan i flera större svenska städer och införs nu även i Borlänge. Ett avtal har tecknats med Tunabyggen som tillhandahåller lägenheter för ändamålet.

– Vi är glada att kunna bidra med lägenheter till Bostad först. Om vi på det här sättet kan hjälpa människor ur hemlöshet och till ett bättre liv vill vi göra det, säger Maria Bergfält, vd Tunabyggen.

Hyreslagen enda villkoret

Hyreslagen och vanliga villkor för hyreskontrakt gäller även för dem som hyr via Bostad först. Däremot är rätten till det egna boendet inte kopplat till krav på att samtycka till behandling eller att förändra vanor och beteende som annars brukar vara fallet, till exempel i modellen ”boendetrappan”.

Boendetrappan innebär att man måste ta vissa steg i tur och ordning innan man kan få ett eget boende – från olika akuta boendelösningar, till ”träningslägenheter” i kollektiva boendeformer, bostäder med särskilda villkor och så vidare.

– Den typen av boenden är alltid kopplade till krav av olika slag, till exempel drogfrihet. Alla klarar inte det. Precis som namnet antyder, vänder man på perspektiven i Bostad först, säger Tomas Ahlin, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen.

Flexibelt stöd

Från och med juni i år har Borlänge kommun två medarbetare som på heltid jobbar som case managers med Bostad först. Deras uppgift blir att stötta dem som får lägenhet via Bostad först med den övergripande målsättningen att de ska kunna bo kvar som hyresgäster.

Vilket stöd var och en behöver kommer att se olika ut. Det kan handla om stöd i att förbättra hälsan, hitta sociala sammanhang och en meningsfull vardag men också stöd i kontakt med myndigheter och andra instanser.

– Inget är tvingande eller enligt en färdig mall utan stödet ska vara flexibelt och hela tiden utgå från individens egna behov och önskemål – rätten till val och självbestämmande är en av grundprinciperna för hela modellen, säger Michaela Wahlgren, enhetschef inom socialpsykiatrin och den som kommer att leda kommunens case managers i deras arbete.

”Ingen ska behöva vara hemlös i Borlänge”

I Borlänge finns idag drygt 130 personer som kommunen känner till och som av olika anledningar är hemlösa. Att de är hemlösa behöver inte betyda att de bor på gatan, men de saknar den trygghet som ett eget boende innebär. Hur många av de här människorna som kommer kunna och vilja få ett boende via Bostad först återstår att se men både tjänstepersoner och förtroendevalda är hoppfulla.

– Ingen ska behöva vara hemlös i Borlänge, säger Cilla Rodin.

Fakta

Målet med Bostad Först är att hyresgästen ska kunna bo kvar i sin lägenhet på samma villkor som alla andra hyresgäster. Både svensk och internationell forskning visar att upp till 80 procent har kvar sina boenden.

Åtta grundprinciper för Bostad först Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

  • Bostad är en mänsklig rättighet
  • Rätten till val och självbestämmande
  • Bostad och behandling ska separeras från varandra
  • Stöd riktas till återhämtning
  • Stöd baseras på skademinskning
  • Aktivt engagemang utan tvång och fostran
  • Deltagarstyrt stöd utifrån individens styrkor, behov och egna mål
  • Flexibelt stöd under så lång tid som personen själv vill och behöver

Mer information på bostadforst.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.