Äldre och förskolebarn ska få bättre inomhusklimat - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Äldre och förskolebarn ska få bättre inomhusklimat

Sommarens varma dagar har belyst behovet och beredskapen inför extremväder. Borlänge kommun ska nu se över inomhusklimatet i lokalerna för kommunens verksamheter.

– Det har blivit tydligt att våra verksamhetslokaler behöver anpassas så att det går att vistas och arbeta under förhållanden som vi upplevt nu i sommar. Vi behöver vara beredda på extremväder, som är en följd av klimat förändringarna. Mycket tyder på att det här inte är en engångsföreteelse, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Uppdraget för inomhusklimatet omfattar alla nuvarande verksamhetslokaler i kommunkoncernen och planerade verksamhetslokaler som ännu inte är byggda. Särskilt fokus är på lokaler för äldreomsorg, funktionshinder och förskolor. 

– Vi vill se till att det finns möjlighet till luftkonditionering eller annat kylande system i alla våra boenden för äldre senast år 2022, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.