Allt djurfoder i Borlänge tas till vara - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Allt djurfoder i Borlänge tas till vara

Den landsomfattande foderbristen för boskap har lett till att både kommunala och privata initiativ tagits runt omkring i Sverige.

– I Borlänge ska kommunen, tillsammans med Borlänge Energi, se till att inget foder går till spillo. Det är viktigt att vi kan hjälpas åt i ett ansträngt läge,  säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

I Borlänge märktes foderbristen redan i våras och Borlänge kommun var tidigt ute med uppmaningen till djurbönder att ta till vara på så mycket foder som möjligt. Den regnfattiga perioden har försvårat situationen ytterligare och Borlänge kommun gör tillsammans med Borlänge Energi sitt yttersta för att inga ytor ska stå oskördade. 

Borlänge Energi kartlägger just nu gräsytor som man vanligtvis inte tar foder på. Om det visar att gräset är tjänligt som föda, kommer lantbrukarna i Borlänge erbjudas att slå dessa ytor för foder till sina djur. Foder på de marker som ägs av kommunen har redan tagits tillvara, men det kan förstås finnas ytor som inte uppmärksammats ännu.

– Om man som djurägare ser lämplig mark, men inte vet om den är kommunal eller inte, får man gärna höra av sig till oss. Om möjlighet finns kan vi hjälpa till genom att erbjuda ett tillfälligt bete, säger Sofia Larson, biolog på plan- och markkontoret. 

 

Tänk på att mark som kommunen inte använder för bete idag kan innehålla skräp, såsom stenar, flaskor, aluminiumburkar och plast. Den som brukar marken ansvarar för att det är fritt från sådant som kan skada djur eller maskiner.