Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag .
Dela sidan på sociala medier

Borlänge klättrar bland superkommuner

Borlänge kommun hamnar på plats 18 och klättrar 38 placeringar i Dagens Samhälles rankinglista över superkommuner.

För tredje året i rad utser tidningen Dagens Samhälle Årets superkommuner i tre olika kommungrupper. Borlänge kommun hamnar på plats 18 av landets totalt 131 täta kommuner och toppar listan över Dalarnas sju täta kommuner. Till täta kommuner räknas kommuner med mindre än 50 procent befolkningen i glesbefolkade områden, som inte är storstadskommuner. 

– Det är fantastiskt roligt att vi gör en förflyttning uppåt i rankingen. Det stärker den bild som vi upplever att Borlänge är en stark växande kommun, vilket är viktigt för att vi ska kunna fortsätta att utvecklas mot vår vision om att vara Sveriges trevligaste stad, säger Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande.

Borlänge är den högst rankade täta kommunen i Dalarnas län inom soliditet, demografi och företagsamhet. Det är en hög självförsörjningskvot och en god kommunal soliditet som främst lyfter kommunens placering i totalrankningen av Sveriges täta kommuner.

Rankingen bygger på olika nyckeltal och faktorer som anses vara mest viktiga för en kommuns framtid, bland annat sysselsättning, arbetsmarknad och livskvalité. Kommunernas sammanlagda resultat jämförs sedan i tre kommunkategorier: storstadskommuner, täta kommuner och landsbygdskommuner. Den som placerar sig främst i sin kommunkategori är en superkommun. 

Superkommuner 2017

Undersökningen baseras på

Rankingen i denna upplaga av Årets superkommuner är nyckeltal från tio områden:  

  • Attraktivitet: inrikes flyttnetto
  • Skola: utveckling av andel med gymnasiebehörighet
  • Förbindelser: andel positiva svar i näringslivsenkät
  • Demografi: försörjningskvot
  • Företagsamhet: självförsörjningskvot
  • Utbildningsnivå: andel med eftergymnasial utbildning
  • Kommunalt resultat: kommunens resultat per invånare
  • Soliditet: kommunens soliditet
  • Näringsliv: antal bolag per 1 000 invånare
  • Kultur: kulturkostnader per invånare