Borlänge kommun delaktiga i Tillitsdelegationens arbete - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Borlänge kommun delaktiga i Tillitsdelegationens arbete

Tillitsdelegationen lämnade torsdagen den 14 juni över huvudbetänkandet till civilminister Ardalan Shekarabi med slutsatser, förslag och rekommendationer.

Borlänge kommun är en av tolv deltagare i samarbetet för att utveckla tillitsbaserad styrning i offentlig sektor. Tillitsdelegation har regeringens uppdrag att analysera och föreslå hur styrningen av välfärdstjänster i kommuner och landsting kan utvecklas, för att i större omfattning ta vara på medarbetares kompetens och erfarenhet för att i sin tur kunna erbjuda större kvalitet gentemot medborgare. 

Tjugo forskare har på nära håll följt utvalda utvecklingsprojekt i vård, skola och omsorg, projekt som i någon mån omfamnar tillit som styrprincip. Resultaten publiceras i form av en forskningsantologi. 

Bidragen visar att goda prestationer inte alltid kräver mer styrning, som man traditionellt har tenderat att tro. Snarare kan det krävas mindre styrning och att man aktivt verkar för att skapa förutsättningar och handlingsutrymme för lokalt anpassade lösningar. Här är tilliten central. 

Borlänge kommun och Individ- och familjeomsorgen är ett av de tolv utvalda projekten där två forskare studerat ”Vad som fordras av styrning, kultur och organisation/arbetssätt för att bygga och underhålla tillitsfulla relationer?” 

– En central slutsats som vi kan ta del av är att tillitsfulla relationer tar tid, både att utveckla och att underhålla. Ambitionen att minska misstro och öka tillit kräver uthållighet i förändringsarbetet över tid. I Borlänge skapar vårt värdegrundsarbete goda förutsättningar för detta, säger Åsa Granat, kommundirektör.