Borlänge kommun en del av Glokala Sverige - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Borlänge kommun en del av Glokala Sverige

Borlänge kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Projektet ”Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner” har antagit 90 nya kommuner och regioner som erbjuds att vara med i projektet under 2019. Borlänge kommun är en av dem.

– Genom att vara med i Glokala Sverige kan vi i Borlänge kommun ta del av andras kunskaper för att lyckas i det viktiga och omfattande arbete vi har framför oss, men vi kan också bidra med våra erfarenheter. Ska vi lyckas med att vända utvecklingen på de 12 år som återstår till år 2030 måste vi hjälpas åt, säger Karin Örjes (C), kommunalråd i Borlänge kommun. 

– Agenda 2030 samlar många frågor under ett och samma paraply som är viktiga för både Borlänge kommun och för hållbarheten i världen. Bland annat frågor och samband mellan jämlikhet, jämställdhet, klimatförändringar, biologisk mångfald och hälsa, säger Elina Brodén (MP), kommunalråd i Borlänge kommun. 

Tillsammans med de första pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21 regioner och 82 av landets 290 kommuner antagna i projektet. 

– Det är väldigt glädjande att så många har ansökt om att vara med i Glokala Sverige. Vi ser att många kommuner ligger i startgroparna med Agenda 2030-arbetet, medan andra har kommit längre, och vi har därför beslutat att ta in så många som möjligt redan i år, säger Petra Hallebrant, generalsekreterare på Svenska FN-förbundet.

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. De erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang.

– Tack vare att det är så många och olika typer av kommuner och regioner som deltar hoppas vi att projektet ska skapa breda erfarenheter som kan underlätta för fler att arbeta med Agenda 2030, säger Vesna Jovic, vd på SKL.

Projektet Glokala Sverige

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med stöd av Sida.

Mer om projektet finns på fn.se/glokalasverige. Där finns också en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner. För frågor som rör projektet kontakta Svenska FN-förbundet.

Källa: fn.se/glokalasverige

Agenda 2030 och globala målen

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Källa: regeringen.se