Borlänge kommun höjer friskvårdsbidraget till anställda - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Borlänge kommun höjer friskvårdsbidraget till anställda

I januari 2019 höjer Borlänge kommun friskvårdsbidraget från dagens 600 kronor till 1600 kronor per år och anställd. Höjningen är en del i kommunens ökade fokus på friskvårdsarbete och hälsofrämjande insatser.

De senaste åren har arbetet med friskvårdsinsatser intensifierats inom kommunen. Ett ökat fokus på friskvård ses som en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare, både för att locka nya och behålla nuvarande medarbetare.

 

Friska och välmående medarbetare

I dagens samhälle finns det, utöver kostnadsfria alternativ, många fina träningsmöjligheter på friskvårdsanläggningar av olika slag. Att träna där kostar dock pengar.

-  Jag är mycket glad över att vi nu höjer friskvårdsbidraget med över 150%. Detta visar att vi satsar på vår personal i Borlänge. Tanken är att fler ska vilja och få möjlighet att nyttja friskvårdsbidraget, säger Lars Ivarsson (S) ordförande i Arbetsgivarutskottet.

Förhoppningen är alltså att fler medarbetare ska känna att de kan välja den friskvård de själva önskar och att detta i förlängningen blir en av pusselbitarna till en friskare och mer välmående personal i organisationen.

Flera insatser på friskvårdsområdet ger större effekt än enskilda. Sedan tidigare finns exempelvis erbjudandet till medarbetare att delta i Blodomloppet. Ytterligare en satsning som är på gång är förmånscyklar genom bruttolöneavdrag.

Förenklad, digital ansökan

I samband med höjningen av friskvårdsbidraget vill kommunen även göra det enklare för medarbetarna att ta ut bidraget. Därför ser man nu över hur dagens blankett- och pappershantering kan ersättas med en digital ansökan.

Under 2016 och 2017 har mellan 15 och 25 procent av kommunens medarbetare nyttjat möjligheten till friskvårdsbidrag. Med det höjda bidraget och en förenklad ansökningsprocess hoppas Borlänge kommun att fler medarbetare ska ta chansen att använda bidraget.