Borlänge kommun ska bli bäst på social hänsyn - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Borlänge kommun ska bli bäst på social hänsyn

Borlänge kommun tar tagit fram riktlinjer för sociala, etiska och arbetsrättsliga villkor vid upphandling för Borlänge kommunkoncern.

Det är relativt nytt i Sverige att krav ställs på social hänsyn i upphandlingar. Borlänge kommun har nu tagit fram riktlinjer som beskriver hur kommunens nämnder och helägda bolag ska genomföra upphandling och inköp med sociala, etiska och arbetsrättsliga krav i förhållande till kommunens upphandlingspolicy. 

– Syftet är att vi ska ha rutiner för upphandlingar och inköp för att öka en hållbar utveckling och som tar hänsyn för sociala, etiska och arbetsrättsliga villkor. Borlänge kommun ska ta ansvar genom att endast ha avtal med leverantörer som uppfyller kraven, till exempel har rättvisa villkor, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Kommunen har med hjälp av upphandlingscenter (UhC) tittat på hur andra offentliga aktörer arbetat med upphandling utifrån social hänsyn. Med de nya riktlinjerna tar Borlänge kommun tillsammans med sina leverantörer ett större samhällsansvar.

– Jag är oerhört glad över att Byggnads GävleDalas långsiktiga arbete har gett resultat och att beslutsfattare har tagit till sig om hur det är på länets byggarbetsplatser. Jag är säker på att frågan om schyssta villkor på våra arbetsplatser inte bara är en viktig fråga för byggnadsarbetarna, utan även företagen och skattebetalarna. Det är positivt att Borlänge kommun prioriterar den här frågan, säger Kim Söderström, ordförande Byggnads GävleDala. 

Riktlinjerna kommer att förtydligas genom en kompletterande instruktion för hur rutinerna ska gå till vid upphandling.