Borlänge kommun stödjer forskning om hållbara godstransporter - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Borlänge kommun stödjer forskning om hållbara godstransporter

För att klara omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem i Sverige krävs både ny kunskap och innovativa lösningar. Borlänge kommun stödjer därför ITSdalarnas arbete för forskning inom området.

 I storstadsmiljöer finns ett antal alternativa lösningar för fossilfria transporter, däremot saknas lösningar för långväga godstransporter i dagsläget. 

ITSdalarna (ITS står för ”intelligenta transportsystem och tjänster”) är ett kluster med 20-talet medlemmar där bland annat Trafikverket, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), konsultbolag och kommuner ingår. 

Borlänge kommun stödjer nu ITSdalarna i deras arbete med att ta fram en programbeskrivning för forskning och utveckling (FoU) inom området ”Basindustrins fossilfria godstransporter”.

– Att ställa om till hållbara transporter är en av de största samhällsutmaningarna, därför är nödvändigt att aktörer inom akademi, näringsliv och offentlig sektor samverkar brett så att de nya lösningarna blir efterfrågade och får snabbt genomslag, säger Jan Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande. 

ITSdalarna arbetar för att utveckla transportstråket E16 som den tänkta teststräckan. Ambitionen är att undersöka möjligheterna för hur tung trafik kan utnyttja olika applikationer, i första hand att el, vätgas och biogas testas, analyseras och utvärderas. 

Ansökan för ”Basindustrins fossilfria godstransporter” ska vara inlämnad till Trafikverket senast sista april. Trafikverket meddelar sedan om tilldelningen av FoU-program under våren/sommar 2018.