Borlänge kommun vill få fler att bygga i trä - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Borlänge kommun vill få fler att bygga i trä

Den nya strategin för träbyggnationer ska öka användningen av trä för kommunen, kommunens bolag och bygg- och träindustrin i stort.

Borlänge kommun har en lång tradition av träbyggande och flertalet företagare i närområdet arbetar med att producera material som går just till träbyggnation. En träbyggnadsstrategi skulle kunna gynna lokala näringsidkare och skapa ett mera hållbart Borlänge. 

– I en stad som Borlänge måste vi vara på och kreativa på byggmarknaden. Vi måste visa i vilken riktning som Borlänge ska gå och jag tycker att en träbyggnadsstrategi är en viktig del i det. Borlänge växer men då måste vi bygga med ansvar för kommande generationer. Jag ser fram emot att sätta denna strategi i verket och se vackra träbyggnader formas i vår stad, säger Ronny Beyer (S), byggnadsnämndens ordförande. 

Arbetet med att ta fram strategin för träbyggande har gjorts tillsammans med Byggdialog Dalarna och andra kommuner i länet. Strategin säger att trä ska vara förstahandsvalet som byggnadsmaterial i kommunens byggprojekt när det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart. 

– Träbyggande ska prövas i den fysiska planeringen redan från startoch tilltalande träbyggnader kan stärka Borlänges attraktionskraft och är viktigt för en hållbar stadsutveckling. Att förädla trä från skogarna i Dalarna ger också kortare transporter till bygget och skapar lokala arbetstillfällen, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Genom exploateringsavtal, markanvisningar och detaljplaner finns möjligheter för kommunen att påverka att strategin efterlevs. Bland annat kommer entreprenörer att informeras om träets fördelar ur ett hållbarhets- och särskilt livscykelperspektiv.

– Skogen är en lokal förnybar resurs i Dalarna och bör ses som ett naturligt val av byggmaterial. Trä är också ett miljövänligt byggmaterial eftersom det binder koldioxid till skillnad från andra material, säger Jonas Fellström, samhällsplanerare i Borlänge kommun. 

Ett slutgiltigt beslut för träbyggnadsstrategin tas av kommunfullmäktige.

Att bygga i trä

Traditionen av att bygga i trä sträcker sig långt tillbaka i Borlänge. I kommunen finns spår av detta från fäbodar byggda i trä på 1300-talet och Ornässtugan som byggdes 1503. Mellan år 1874 och 1994 var det förbjudet att bygga flerbostadshus i trä. Anledningen till detta var det stora antalet stadsbränder. Träbyggnadstekniken har utvecklats och det är idag möjligt att bygga brandsäkra byggnader i trä. Borlänge växer och som regionalt centrum tillsammans med Falun finns det ett behov av att bygga nya bostäder.

• 70 procent av Dalarnas yta är skogsbeklädd.
• 0,2 av Sveriges skogar behövs för att bygga cirka 20 000 lägenheter.
• Industriell träbyggnadsteknik kan korta byggtiderna med upp till 70 procent.