Borlänge kommunkoncern stärker samverkan - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Borlänge kommunkoncern stärker samverkan

De två senaste åren har Borlänge kommun, koncernbolagen Hushagen Fastighets AB och AB Stora Tunabyggen gemensamt sålt delar av sitt fastighetsinnehav.

Försäljningarna är del i en strategi för att skapa intäkter för finansiering av nya investeringar, inte minst det ambitiösa bostadsbyggnadsprogrammet, under perioden 2017–2021. Försäljningarna har gett mycket goda intäkter - totalt runt 750 mkr för kommunkoncernen – betydligt mer än om parterna sålt var för sig. 

Nu tas ett nytt steg i koncernsamverkan. En del av de vinster som genererats av försäljningarna föreslås nu samlas i koncernens moderbolag, Borlänge Kommuns Förvaltnings AB (BKF).

– Genom att samla en del av vinsterna skapar vi en gemensam buffert. Den ska användas till sådana behov som gynnar hela koncernen och helt enkelt bidrar till en långsiktigt stabilare ekonomi för koncernen, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande i Borlänge kommun och ordförande i BKF. 

De kommande åren finns stora behov av att investera i bland annat bostäder och infrastruktur (som t ex fjärrvärme) i Borlänge. 

– Bufferten ger oss handlingsutrymme att i framtiden fatta beslut om var resurserna då gör bäst nytta för bolagen och i förlängningen för Borlängebon. Jag vill betona att bufferten är till för bolagen, inte för kommunens ekonomi. Resurser kan då föras till det bolag där behovet är störst, de kan också användas för att amortera på lån eller för andra bolagsgemensamma insatser, säger Jan Bohman.

Cirka en tredjedel av vinsten föreslås nu delas ut till koncernbolaget, medan resterande två tredjedelar stannar i respektive bolag. Det innebär att Hushagen bidrar med cirka 7 mkr till koncernen och behåller 12 mkr i bolaget. Tunabyggen bidrar med cirka 29 mkr och behåller cirka 71 mkr i bolaget. Koncernbolagets gemensamma buffert blir då 36 mkr.

Det formella beslutet om utdelning tas av respektive bolagsstämma i april, efter att frågan dessförinnan behandlats av BKF:s styrelse.