Borlänge Science Festival 2019 - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Borlänge Science Festival 2019

Att Borlänge är en musik- och industristad är nog inget som har gått någon förbi, men det är betydligt färre som vet att Borlänge även är en framstående teknik- och vetenskapsstad.

För att göra det möjligt att nå ut med vetenskap till fler arrangeras Borlänges första vetenskapsfestival, Borlänge Science Festival 26–29 september i år. 

Idé och inspiration till att arrangera en vetenskapsfestival kommer från Manchester och Edinburgh. Manchester är precis som Borlänge känd som en industri- och musikstad, som med tiden utvecklats inom teknik och vetenskap. Festivalen i Manchester har arrangerats i tolv år och är idag Storbritanniens största vetenskapsfestival. 

Nu är tanken att sätta Borlänge på kartan, med dess styrkor inom teknik och vetenskap. Festivalen arrangeras för första gången i höst och planen är att den ska bli ett årligt återkommande evenemang som ska bidra till Borlänges upplevelseutbud för familjer, skolelever och vuxna. 

– Vi vill i samband med utveckling av upplevelse-, evenemangs- och aktivitetsutbudet lyfta fram Borlänge som den framstående teknik- och IT-stad den faktiskt är, säger Angelica Ekholm, näringslivschef i Borlänge kommun. 

Festivalen ska sprida kunskap om vetenskap på ett lekfullt sätt för att väcka och utveckla intresse inom området. Förhoppningen är att det även leder till att fler utbildar sig och arbetar inom teknik och vetenskap.

– Vi har som mål att nå målgrupper som normalt inte söker sig till lärande om teknik och vetenskap, samt de som redan har ett intresse som kan utvecklas ytterligare, säger Patric Hammar, kultur- och fritidschef i Borlänge kommun.

Under festivalens fyra dagar kommer man att kunna delta i olika aktiviteter, utföra spännande experiment och lyssna på föreläsningar. Programmet kommer att innehålla aktiviteter som riktar sig såväl till grundskole- och gymnasieelever som till vuxna. För att nå ut till så många som möjligt, kommer aktiviteterna att utspela sig på flera platser i Borlänge.

– Aktiviteterna för barn kommer i huvudsak bestå av olika stationer där barn själva får prova olika experiment och lära om vetenskap genom ett aktivt praktiskt deltagande, säger Sandra Pettersson, tillförordnad vd 2047 Science Center.

Borlänge Science Festival 26–29 september

Borlänge Science Festival är ett initiativ från Borlänge kommun och ett samarbete med Högskolan Dalarna, 2047 Science Center, Dalarna Science Park, SSAB, Borlänge Energi, Tretton37 och Acando.