Borlänge växer – över 52 000 Borlängebor - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Borlänge växer – över 52 000 Borlängebor

Den 1 februari föddes den 52 000:e Borlängebon!

Borlänge kommun är i invånarantal den näst största kommunen i Dalarnas län. Den förväntade befolkningsökningen beror både på att fler personer föds än det dör och att fler personer flyttar in än ut från kommunen. Människor flyttar hit från andra kommuner och andra länder.

  • Borlänge beräknas öka i genomsnitt med 490 personer per år fram till år 2020.
  • Om 10 år förväntas invånarantalet att öka med 4 500 personer och då blir vi 56 500 Borlängebor.
  • Antalet personer som bor i Borlänges tätort beräknas öka till 47 000, det är 3 000 fler än idag.
  • Om 20 år är vi 50 000 stadsbor – nästa lika många som i hela kommunen idag.