Borlänges unga lär känna människan bakom uniformen - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Borlänges unga lär känna människan bakom uniformen

"På socialtjänsten jobbar bara gamla kärringar som tar barn utan anledning". För att motverka fördomar och skapa relationer har Borlänge kommun startat MBU - Människan bakom uniformen. Nu är ansökan öppen inför nästa termin.

– Vi vill öka ungdomars delaktighet, minska kriminalitet och skapa bra möten som ökar förståelsen mellan ungdomar och de som arbetar inom samhällsstöttande yrken, säger Anne Söderberg chef fältgruppen.

MBU - Människan bakom uniformen riktar sig till ungdomar mellan 16-19 år som får lära sig mer om de olika uniformsyrkena till exempel polis, räddningstjänst och socialtjänst men också lär känna människorna bakom sina uniformer. 

Idén kommer ursprungligen från Göteborg  där det under hösten 2009 uppstod oroligheter när ungdomar bland annat kastade sten och utövade våld mot uniformsbärande tjänstemän. För att förebygga den typen av utveckling startades MBU i Borlänge 2017.

– Jag hade fördomar om socialtjänsten, att det bara var gamla kärringar som jobbade där som tog barn utan anledning. Men nu ser jag dem som människor som har barn och familj och som gör allt det här för oss andra, säger tidigare deltagaren Mohammed Chith.  

– MBU är ett jätteviktigt projekt som också kan leda till att ungdomar som går utbildningen kan vara en positiv förebild för andra unga och sprida budskapet om vad de olika uniformsyrkena faktiskt gör i sitt jobb, säger Anne Söderberg chef fältgruppen.

Nu har ansökan för våren 2019 öppnat där tolv personer kommer väljas ut för att under tolv kvällar få lära sig mer om och testa på de olika yrkena. Utbildningen avslutas sedan med en stor slutövning där ungdomarnas nya kunskaper ställs på sin spets.

– Hade jag kunnat söka till MBU igen hade jag verkligen gjort det, säger tidigare deltagaren Rebecca Lundin.  

– Det är väldigt roligt men samtidigt lärorikt. Det finns inte en enda torsdag som jag hade velat missa, säger Mohammed Chith. ​

Skicka in din ansökan redan idag! 

MBU Borlänge

För vem: ungdomar mellan 16-19 år bosatta i Borlänge 

När: 12 veckor 12 tillfällen med start 2019

Antal platser: 12

Uniformsyrken som deltar: polisen, Räddningstjänsten Dala Mitt, ambulansen, socialtjänsten, fältgruppen, Tunabyggen och Securitas

Ansökan MBU

Skicka in din ansökan redan idag!

MBU - Människan bakom uniformen

Läs mer om MBU - Människan bakom uniformen