”Det ska vara enkelt att göra rätt” - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

”Det ska vara enkelt att göra rätt”

Borlänge kommun ingår tillsammans med fyra andra dalakommuner i projektet ”Främjande myndighetsutövning”. Målet är att underlätta för företagarna att göra rätt och att de ska uppleva hög service och vägledning i det arbetet.

Företagen ökar i Borlänge. Bara de två senaste åren har närmare 600 nya företag startats och totalt finns idag cirka 5300 Borlängeföretag. 

– Myndighetsutövningen är en förutsättning för företagande, därför blir arbetet så avgörande och det är positivt att vi utvecklar vårt arbete och processer, säger Angelica Ekholm, näringslivschef. 

I projektet undersöks hur företagen upplever myndighetsutövningen. Resultatet kommer leda till ett utvecklingsarbete som miljökontoret och bygg- och kartkontoret driver. 

– Vi vill att företag och Borlängebor ska ha högt förtroende för oss och vi ska ha som utgångspunkt att företag och medborgare vill göra rätt. Det tror vi lägger grunden för en sund tillväxt, säger Anna Tosteby, chef på miljökontoret. 

– Projektet är tänkt att spinna vidare på det arbete som redan pågår i kommunen idag och hjälpa till att förfina vår vägledning och dialog med företagen, säger Lars Robertsson, chef på bygg och kartkontoret.

Borlänge, Vansbro, Malung-Sälen, Falun och Rättviks kommun ingår i projektet som pågår fram till 30 juni 2019.

– Överordnade politiska mål är att medborgare och företag ska ha ”en väg in” för sina ärenden, det vill säga att det ska vara enkelt för den enskilde att få rätt kontakter och att kommunen samlar de myndighetspersoner som är relevanta för varje ärende. Man ska inte behöva leta efter rätt person. För byggnationer har kommunen också uttalat målsättningen att vi ska sträva efter att bli Sveriges byggvänligaste kommun. Det förutsätter att vi ska underlätta och ha rätt och enkla processer och besluts kedjor, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

På bilden från vänster: Angelica Ekholm, näringslivschef, Anna Tosteby, chef för miljökontoret och Lars Robertsson, bygg- och kartkontoret.

Miljökontoret arbetar med tillsyn och prövning inom livsmedelskontroll, hälsoskydd- och miljöskyddskontroll, för att säkerställa säkra livsmedel, skydda människors hälsa och skydda miljön för kommande generationer. Miljökontoret kontrollerar bland annat restauranger, butiker, badanläggningar, miljöfarliga verksamheter, förskolor och skolor. 

Bygg- och kartkontoret arbetar med frågor kring bygglov, geografisk information, kartor, inmätning och utsättning. Under ett år hanteras cirka 1 000 ärenden och ungefär lika många besök som har frågor om boende och byggande. 

​​​Näringslivskontoret arbetar för att bygga goda relationer och ett gott samarbetsklimat med företagen för ett rikt näringsliv och skapar goda förutsättningar för en positiv och långsiktig utveckling. Kontoret hjälper till med att skaffa fram lämplig mark eller lokaler vid etablering eller expansion samt förmedlar kontakter vid finansiering och har en rådgivande funktion vid frågor som rör tillstånd, lagar och regler genom att samla rätt kompetens och lyssnar in företagens behov och plockar in önskemål till politiken.