Detaljplan för Vasaparken - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för Vasaparken

HSB planerar att bygga 70–80 nya lägenheter av varierad storlek i området vid Backarondellen.

– Nu fortsätter vi vår plan med att förtäta centrum och göra stråket mellan Kupolen och centrum mer levande. Borlänge fortsätter oförtrutet på för att bli Sveriges byggvänligaste kommun, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Detaljplanen för Vasaparken var på samråd och granskning och har sedan dess justerats efter inkomna synpunkter. I omarbetningen beskrivs åtgärder för exempelvis bullernivåer, parkering under husen, hur byggnaderna ska anpassas till övrig bebyggelse och grönområden samt hur området förbinds av gator och gång- och cykelstråk. 

Ärendet om detaljplanen kommer att behandlas i kommunfullmäktige 23 oktober 2018.

Nya bostäder vid Vasaparken

  • Uppförande av två byggnader med fem–sex våningar, vilket ger 70–80 nya lägenheter.  
  • Byggstart beräknas under våren 2020. 

Toppbild: HSBs illustration av Rob Kirkham på RK ARKITEKTUR AB.

Vasaparken - nya bostäder

Vid Vasaparken nära Kupolen och handelsområdet Norra Backa pågår ett detaljplanearbete för att bygga nya bostäder.