En ny stadsdel växer fram i västra Borlänge - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

En ny stadsdel växer fram i västra Borlänge

Jakobsdalen är en helt ny stadsdel som planeras i västra Borlänge.

Jakobsdalen är ett unikt stadsutvecklingsprojekt som omfattar bland annat nya bostäder, verksamheter, stadsodlingar och hållbar trafik inom Framtidsdalen och Jakobsgårdarna. Målet med Jakobsdalen är att flera aktörer och olika boendeformer tillsammans skapar ett modernt bostadsområde med trivsam livsmiljö.

– Här kommer en ny dynamisk stadsdel med bostäder i varierad upplåtelseform att växa fram. Vi har  lagt mycket fokus på kopplingen till intilliggande områden och vikten av gång- och cykelstråk som binder samman staden, säger Linda Nilsson, plan- och markchef i Borlänge kommun.

Ambitionen är att koppla forskning, utveckling och utbildning till planerna på vad och hur området ska byggas.

– Vi har en dialog med Högskolan Dalarna som visat ett stort intresse att använda området för olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Tack vare samarbete Högskolan och Dalarna Science Park har vi alla förutsättningar att skapa en stadsdel som blir en regional spjutspets för socialt och ekologiskt hållbara lösningar, alltifrån miljösmarta fasader, stadsodling och solcellstak till innovativa sätt att skapa miljöer som ger livskvalitet och trygghet, säger Linda Nilsson, plan- och markchef .

I området ska också en skola byggas, som tydligt speglar stadens utvecklingsambitioner.

Kenneth Persson (S), Jan Bohman (S) och Linda Nilsson, plan- och markchef.På bilden från vänster:  Kenneth Persson (S), ordförande AB Stora Tunabyggen, Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande och Linda Nilsson, plan- och markchef Borlänge kommun, i startgroparna för förverkligandet av det unika stadsutvecklingsprojektet Jakobsdalen.

Första etappen av Jakobsdalen

Det kommunala bostadsbolaget Tunabyggen bygger 94 lägenheter i två hus. Det första spadtaget togs i april 2019 och husen ska stå klara i slutet av 2020.

Tunabyggen har också bildat ett gemensamt bolag med Prefament för att bygga bostadsrätter i Jakobsdalen. De planerar för ett 70-tal bostadsrätter i två hus och försäljning av lägenheterna i det första huset pågår. Övriga aktörer som bygger bostäder i den första etappen av Jakobsdalen är BoKlok, som bygger ett 60-tal bostäder, och Ekeblad Bostad AB som planerar för 36 radhus. 

Jakobsdalen - Borlänges nya stadsdel

En helt ny stadsdel växer fram i västra Borlänge, nya Jakobsdalen. Nya Jakobsdalen är ett stort utvecklingsområde där bland annat bostäder, skola och vårdboende planeras.

Godkänt planprogram för Jakobsgårdarna

Programmet syftar till att utreda förutsättningarna för bostäder, offentliga rum, skolor mm i stadsdelen Jakobsgårdarnas obebyggda delar.