Engagemang för biologisk mångfald prisas - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Miljöpriset 2019

Engagemang för biologisk mångfald prisas

Anders Janols får kommunens miljöpris 2019 för sitt engagemang att bevara den biologiska mångfalden.

Årets pristagare Anders Janols uppvaktades av Elina Brodén (MP), miljönämndens ordförande. 

– Jag känner mig hedrad och ödmjuk med tanke på att det är så många fler som skapar förutsättningar för att den enskilda människan ska kunna bidra i sådant här arbete. Jag har visserligen varit med från början i arbetet med ängarna här i Tunahästberg, men det skulle inte bli så mycket av det om det inte var fler människor som hjälpte till. Det är ju det man oroas för, att det inte fylls på med nya intresserade och villiga när vi inte orkar längre, säger Anders Janols.

Miljönämnden har utsett pristagaren med följande motivering:

”Anders Janols prisas för sitt engagemang för att bevara den biologiska mångfalden i Borlänge. Anders har under en lång tid gjort många insatser för att bevara artrikedom och stabila ekosystem i regionen, såsom hans engagemang för slåttern på Tures äng varje år och för att bevara skyddsvärd gammelskog. Han har också arbetat med att göra inventeringar av nyckelbiotoper och ängsmarker, och skrivit böcker om bland annat ängssvampar i Dalarna. Anders har förmågan att på ett entusiastiskt sätt förmedla vikten av biologisk mångfald och människans beroende av den.”

Pristagaren får, förutom äran, 20 000 kronor för sitt miljöengagemang. Själva prisutdelningen sker den 18 juni under kommunfullmäktiges sammanträde.

Kriterierna för miljöpriset är:

  • Miljö-, klimat- eller naturvårdsnyttan.
  • Antal som blivit berörda av pristagarens arbete.
  • Den lokala förankringen.
  • Hur arbetet har gynnat Borlängebon.
  • Att arbetet bidragit till att sprida kunskap om miljö, klimat och natur.

Pristagare genom åren

Kommunens årliga miljöpris går till den person, förening eller företag i Borlänge kommun som på ett betydande sätt bidragit till ökad miljö- eller klimatnytta eller ökat naturvärde, lokalt eller globalt.