Enklare att följa ansökan om försörjningsstöd - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Enklare att följa ansökan om försörjningsstöd

Borlänge kommun lanserar e-tjänsten Mitt försörjningsstöd som gör det enklare för den som har försörjningsstöd och vill kunna följa sin ansökan digitalt.

Den digitala tjänsten är till för personer som idag har kontakt med en socialsekreterare om försörjningsstöd och vill få snabb återkoppling om ansökan blivit beviljad eller inte, samt när eventuellt försörjningsstöd kommer betalas ut. 

– Mitt försörjningsstöd gör det enklare för sökanden eftersom de kan få snabbare svar direkt via e-tjänsten istället. Så småningom kommer personer också att kunna få meddelanden via e-post eller ett sms när det händer något nytt i ärendet, säger Elin Johansson, enhetschef individ- och familjeomsorgen, Borlänge kommun.   

Med hjälp av e-tjänsten Mitt försörjningsstöd går det när som helst på dygnet att logga in med mobilt BankID via dator, mobiltelefon eller läsplatta, för att själv se var i ansökningsprocessen man är och få svar på frågor om sin ansökan. I nuläget går det inte att ansöka om försörjningsstöd via e-tjänsten, utan det görs via pappersblankett precis som tidigare.

– Nästa steg blir nu att utveckla så att det går att göra ansökan och lämna in handlingar via e-tjänsten. Vi hoppas kunna komma igång med det nästa år, säger Elin Johansson, enhetschef individ- och familjeomsorgen. 

E-tjänsten Mitt försörjningsstöd är en del i arbetet med digitalisering inom Borlänge kommun. Andra e-tjänster är på gång och under våren lanseras även en e-tjänst för att hantera bygglovsärenden i kommunen.

Mitt försörjningsstöd

Vad är en e-tjänst?
Det är en service som medborgare och företag kan använda för att uträtta olika ärenden som de har hos en offentlig myndighet. Denna service finns som en elektronisk tjänst och används med hjälp av t.ex. dator, läsplatta eller mobiltelefon.

E-tjänsten Mitt försörjningsstöd
E-tjänsten som Borlänge kommun erbjuder är till för personer som har löpande försörjningsstöd och vill kunna följa sin ansökan digitalt.

Själva ansökan av försörjningsstöd ingår inte i e-tjänsten utan det görs via pappersblankett.

Läs mer på:

borlange.se/mittforsorjningsstod

Försörjningsstöd
Försörjningsstöd, som tidigare kallades socialbidrag, är samhällets yttersta ekonomiska skyddsnät för dem som inte klarar sig ekonomiskt på egen hand. Försörjningsstöd ingår i socialtjänstens ansvarsområde och i Borlänge kommun är det försörjnings- och rehabiliteringsenheten.