Enklare att följa byggprojekten i Borlänge kommun - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Enklare att följa byggprojekten i Borlänge kommun

På sidan ”Borlänge växer” kan du följa vad som byggs i Borlänge just nu och vad som planeras att byggas de närmsta åren.

Det händer mycket i Borlänge. Nya skolor, förskolor, äldreboenden och fritidsanläggningar planeras att byggas. För att möta bostadsbehoven planerar Borlänge kommun tillsammans med kommunala och privata byggaktörer för satsningar som möjliggör 1500 nya bostäder perioden 2016–2019.

På Borlänge kommuns webbsida, borlange.se/borlangevaxer, kan du se planerande, pågående och avslutade byggprojekt i kommunen. 

Var med och påverka!

På Borlänge växer kan du också läsa om planprocessens olika steg, för detaljplanering och översiktsplanering vid ett normalt planförfarande. Du kan till exempel påverka Borlänges framtid genom att engagera dig i de planer som håller på att tas fram. På sidan finns information om när och hur du kan vara med och tycka till.  

Vad är en fördjupad översiktsplan?

I en fördjupad översiktsplan visar vi hur kommunen vill att olika markområden och vattenområden ska användas på lång sikt. Var vill vi att bostäder, arbetsplatser, parker och vägar ska finnas om 20 år? I Borlänges fördjupade översiktsplan är prioriterade områden att bygga fler bostäder, göra det enklare att gå, cykla och åka buss, bevara och utveckla parker, naturområden och gröna stråk samt göra det lättare för människor att mötas.

Borlänge växer!

  • 1 februari 2018 blev vi 52 000 Borlängebor.
  • Borlänge beräknas öka i genomsnitt med 490 personer per år fram till år 2020.
  • Om 10 år förväntas invånarantalet att öka med 4 500 personer och då blir vi 56 500 Borlängebor i hela kommunen.

Byggprojekt

Vad byggs i Borlänge just nu och vad planeras att byggas inom de närmsta åren? Här kan du följa planerade, pågående och avslutade byggprojekt i Borlänge kommun.