Enklare regler för att stå i tomtkö - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Enklare regler för att stå i tomtkö

Borlänge kommun förenklar reglerna för kommunens tomtkö.

Reglerna för Borlänge kommuns tomtkö från år 1987 har nu uppdateras för att bli mer aktuella. Exempelvis tidigare förlorade man sin plats i tomtkön om man tackade nej eller inte svarade alls. Det kravet har nu tagits bort. 

– Ska kommunen växa måste vi snabbt kunna erbjuda tomter, då behöver det vara smidigt för både Borlängebon och kommunen att hantera förfrågningarna av tomtplatser, säger Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Just nu finns det lediga tomter i Hovgården, Idkerberget och Torsång.

Nya regler

1. Sökanden ska ha fyllt 18 år.

2. För att registreras i tomtkön ska en ansökningsblankett vara fullständigt ifylld till kommunen, samt registreringsavgiften om 200 kronor betalats in till kommunens bankgiro.

3. Är sökande gifta eller sambo, får endast en registreras i tomtkön, den andre registreras som medsökande.

4. Ansökan och placering i kön är personlig och får ej överlåtas.

5. Registreringsavgift återbetalas ej.

6. Tomtkön förnyas varje år. För att stå kvar ska förnyelseavgift om 100 kr inbetalas till kommunen inom föreskriven tid. Betalas inte förnyelseavgiften avregistreras sökanden.

7. Sökanden är skyldig att meddela adressändring.

8. Tilldelning av tomt sker utefter sökandens könummer och önskemål.

9. Den som köpt tomt av kommunen avförs ur tomtkön.

10. Företag får köpa tomt av kommunen för att uppföra visningshus. Företaget måste då stå i tomtkön och i övrigt följa samma villkor som privatpersoner. Ett företag får maximalt köpa en tomt per år.

Lediga tomter för småhus

Borlänge kommun har ett antal obebyggda småhustomter som finns ute till försäljning. Dessa tomter förmedlas via kommunens tomtkö – du som är intresserad av att köpa en tomt av kommunen måste först ställa dig i tomtkön och sedan finns möjligheten att reservera en tomt.