Fler boenden för människor med psykiska funktionsnedsättningar - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Fler boenden för människor med psykiska funktionsnedsättningar

Omsorgsnämnden har i dag fattat beslut om en ny boendeplan för Borlängebor som har psykiska funktionsnedsättningar. Boendeplanen för kommunens socialpsykiatri sträcker sig från år 2018 till 2022.

Personer med psykiska funktionsnedsättningar är en utsatt grupp i samhället och de ska ha möjlighet att leva som alla andra. Det innebär bland annat att ha ett eget hem som ger trygghet och trivsel. I dagsläget finns det två boenden i Borlänge kommun med sammanlagt 15 platser. Åtta av de befintliga platserna behöver ersättas och utöver det finns ett behov av ytterligare 17 platser, inklusive fyra korttidsplatser. 

– Vi har i dag tagit ett väldigt viktigt beslut. Nu har vi en plan för att skapa fler boenden för människor med psykiska funktionsnedsättningar, säger Anita Nordström (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Boendeplanen har tagits fram för att kartlägga aktuellt behov av antalet platser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Dessutom vill kommunen minska kostnaderna för externa vårdplaceringar. Totalt beräknas de nya platserna öka kostnaderna från 13,8 miljoner kronor till 31,2 miljoner kronor.

– Jag tycker att det är viktigt att vi har en långsiktig planering för bostadsförsörjning. Den här målgruppen har generellt sett ett stort behov av stöd och vi behöver kunna ge det stödet på plats här i Borlänge, säger Anna Andersson, chef sociala sektorn.