Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Förberedelser inför årets vårflod

I år är det ovanligt mycket snö och risken för en kraftig vårflod är därför större än på många år.

Vid en översvämning kommer viktiga samhällsresurser bli extra belastade. Som fastighetsägare är det därför viktigt att du följer vårflodsutvecklingen och har beredskap för att skydda din egendom. 

Aktuellt just nu

SMHI har utfärdat en varning för mycket höga flöden. Det betyder att snabb snösmältning gör att mindre vattendrag, bäckar och diken går upp i flöden motsvarande klass 2. Kulmen väntas nås i slutet av helgen. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag.

Definition för "Varning klass 2 mycket höga flöden": Mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde år och vart femtionde år. Översvämningsproblem på utsatta ställen. Om prognosen ändras till ännu kraftigare flöden uppdateras varningen till en högre varningsklass.

SMHI

Så här förbereder du dig inför vårfloden:

• Följ väderleksrapporten och ha koll på vattennivån, se information på länsstyrelsens webbplats om - Vattenläget.

• Ta reda på risken för översvämning där du bor, titta på översvämningskartor på länsstyrelsens webbsida - Kartor med områden som kan svämma över.

Förberedande åtgärder som du kan vidta om du vet med dig att du bor i områden som riskerar att översvämmas

• Flytta undan känsliga föremål.

• Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg.

• Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.

• Kontrollera din försäkring – kontakta ditt försäkringsbolag. 

Om smältvatten inte får plats i VA-ledningarna kan det tränga in byggnader även om du inte bor vid vattendrag

• Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp.

Läs mer på länsstyrelsens och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, (MSB) webbplatser och på DinSäkerhet.se och Krisinformation.se