Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort ska antas - Borlänge kommun
Dela sidan på sociala medier

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort ska antas

Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu godkänt den fördjupade översiktsplanen för Borlänge tätort.

Plan- och markkontoret fick år 2014 i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort. Planen är tänkt att underlätta och effektivisera arbetet för detaljplaner för bland annat bostadsproduktion. 

Borlängebor har haft möjlighet att få mer information och lämna synpunkter på förslaget till den fördjupade översiktsplanen under två perioder för samråd. Ett hundratal synpunkter har lämnats till kommunen under samråds- och utställningsperioden. 

– Översiktsplanen vägleder oss när vi planerar bostäder, gator och vägar, naturområden, med mera för ett tidsperspektiv 2o år. Eftersom planen berör många människor och olika intressen, är det viktigt att Borlängebor har haft möjligheten att bli delaktiga i stadens utformande, säger Jan Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.

Intresset och engagemanget har varit stort med över ett hundratal inkomna synpunkter. Vi vill passa på att tacka alla er som tagit del av och engagerat er i arbetet. 

Den 8 maj kommer kommunfullmäktige fastställa den fördjupade översiktsplanen.  

Fördjupad översiktsplan

Den fördjupade översiktsplanen för Borlänge tätort visar på en översiktlig nivå hur Borlänge tätort kan utvecklas kommande 20 år. Planen visar var vi vill bygga nya bostäder, skolor och äldreboenden, hur hänsyn ska visas för exempelvis värdefulla naturområden och parker samt andra viktiga funktioner. Den avser att skapa förutsättningar för att det ska bli lättare att gå, cykla och åka buss samt göra det lättare för människor att mötas. Helt enkelt visar den hur Borlänge ska bli en ännu trevligare stad att bo och verka i, nu och i framtiden.

Den fördjupade översiktsplanen finns tillgänglig på följande webbsida 

www.borlange.se/foptatort

Tidslinje för den fördjupade översiktsplanen