Försäljning och förvärv av fastigheter - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Försäljning och förvärv av fastigheter

Just nu förbereder Borlänge kommun för försäljningar och förvärv av tre fastigheter.

Tre avtal ingår i fastighetsaffären som görs tillsammans med Vectura Fastigheter AB.  Fastighetsaffären rör försäljning av två äldreboenden, Tunagården och Hessegården i Romme och ett förvärv av en obebyggd fastighet, längs Siljansvägen på Östermalm i Borlänge. Avtalen för fastigheterna ska beslutas i fullmäktige den 12 februari. 

– Det är glädjande att en stor aktör som Vectura Fastigheter AB vill investera i Borlänge. Genom att sälja fastigheterna skapar kommunen förutsättningar att utveckla och bygga nya äldre- och trygghetsboende, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Hyresgästerna och verksamheterna på Tunagården och Hessegården påverkas inte av ägarbytet. Kommunen fortsätter att hyra båda boenden av den nya fastighetsägaren Vectura Fastigheter AB, som förvaltar och äger ett flertal vård- och omsorgsboenden i Sverige. 

– Vi ser fram emot att förvärva två fastigheter i Borlänge och Dalarna, där vår blivande hyresgäst Borlänge kommun fortsatt kan bedriva äldreboendeverksamhet. Vi har ett fantastiskt fint samarbete med kommunen idag och ser fram emot att vidareutveckla beståndet. Genom förvärvet befäster vi dessutom vår långsiktiga närvaro i kommunen, säger Susanne Ekblom, VD på Vectura Fastigheter.

Den idag obebyggda fastigheten som Borlänge kommun förvärvar av Vectura Fastigheter AB är redan planlagd för bostäder. Ambitionen är att gå ut med en markanvisning för att möjliggöra för nya bostäder på platsen. 

– I arbetet med att bygga en hållbar och attraktiv stad ligger fokus på att förtäta de centrala delarna av staden. Med förvärvet av den här fastigheten gör vi det möjligt för byggande av fler bostäder i centrala Borlänge, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Kort fakta om fastigheterna

Tunagården, Romme
Tunagården är ett äldreboende med 59 lägenheter.Tunagården säljs av Tunabyggen AB till Vectura Fastigheter AB. 

Hessegården, Romme
Hessegården är ett äldreboende med inriktning demens och har 55 lägenheter.Bostadsrättföreningen Hessegården, säljs via kommunen till Vectura Fastigheter AB. 

Fastigheten ”Lärarinnan 7”, Östermalm
Fastigheten är belägen längs Siljansvägen i närheten av ICA Maxi. Vectura Fastigheter AB säljer fastigheten till Borlänge kommun.

Fastigheten Lärarinnan 7 längs Siljansvägen i Borlänge.