Glada vinnare när årets arbetsglädjepris delades ut - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Glada vinnare när årets arbetsglädjepris delades ut

Låg sjukfrånvaro och en arbetsgrupp med fantastisk sammanhållning. Det var några motiveringar till årets vinnare av arbetsglädjepriset: Tunagatans gruppbostad och biståndsverksamheten.

Priset delas ut inom den sociala sektorn och uppmärksammar ett förändringsarbete, en aktivitet eller någonting annat som påverkat arbetsmiljön positivt.

​​​​​​​​​​– Det känns jättekul att få det här priset. Vi är en bra stabil grupp som har högt till tak och väldigt låg sjukfrånvaro. Mår vi bra tror vi också att de boende mår bra, säger Tommy Johansson på Tunagatans gruppbostad. 

– Vi är så värda det här! Vi kämpar med allt men har ändå nära till skratt och tar hand om varandra när vi mår dåligt, säger Therese Söderlind på biståndsverksamheten. 

Priset delades ut under arbetsglädjedagen där cirka 150 chefer, skyddsombud och fackliga företrädare för sociala sektorn samlades för att få inspiration och verktyg för fortsatt arbete med arbetsglädje.​​

​– Vi ser att den här dagen är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är jätteviktigt att vi har en god dialog i organisationen där vi kan prata både om de utmaningar som finns men också lyfta goda exempel, säger Anna Andersson, chef sociala sektorn. ​​

Motiveringar till årets vinnare av arbetsglädjepriset  

Tunagatans gruppbostad
Vinnaren är en väl sammansvetsad arbetsgrupp som arbetat tillsammans under lång tid. Sjukfrånvaro genom åren varit genomgående låg, arbetsplatsen är en plats man trivs på. Gruppen ställer alltid upp för varandra och har genom åren haft många aktiviteter tillsammans med boende och anhöriga vilket medfört att de har ett gott förhållande till anhöriga. De kommer att fortsätta arbeta för att arbetsglädjen ska bestå.​

Biståndsverksamheten
Vinnaren är en arbetsplats med chefer både på enhetsnivå likväl som på verksamhetsnivå som är samspelta och brinner för sina uppdrag. Vinnaren har en fantastisk sammanhållning kollegor emellan och är ett glatt gäng som tillsammans överkommer alla hinder. Vinnaren har nära till humor och skratt - en ventil som bra för själen. En arbetsgrupp som tillsammans driver verksamheten framåt och där cheferna tillåter alla att växa på egna villkor. Cheferna är lyhörda och gör sitt yttersta för att medarbetarna ska må bra och ser till deras personliga förutsättningar för uppdraget.

​​Övre raden: Tommy Johansson Tunagatans gruppbostad, Paulina Karlsen biståndsverksamheten, Veronika Eliasson biståndsverksamheten, Tina Simpson biståndsverksamheten.  Nedre raden: Marjatta Lamminen Tunagatans gruppbostad, Mette Gabrielsen biståndsverksamheten, Therese Söderlind biståndsverksamheten. 

Det här är arbetsglädjepriset

Arbetsglädjepriset går till en enskild medarbetare, en grupp eller ett arbetslag inom sociala sektorn i Borlänge kommun. Priset består förutom äran, av 10 000 kronor till arbetsglädjehöjande insatser.

Nomineringar till arbetsglädjepriset kan lämnas av alla som jobbar i sociala sektorn.  16 nomineringar kom in under nomineringstiden och därefter valde juryn, bestående av fackliga representanter, en representant från HR och en representant från kommunikation, vinnarna. 

För att bli utsedd bör en eller flera av följande kriterier uppfyllas:

• skapat arbetsglädje

• sänkt sjukfrånvaron

• långsiktig positiv effekt på verksamheten