Gylle skola ska byggas om - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Gylle skola ska byggas om

Gylle skola är cirka 50 år gammal och i stort behov av underhåll. Antalet elever i skolans upptagningsområde beräknas öka fram till 2027. För att ge elever och personal de bästa förutsättningarna för trivsel och lärande, både nu och i framtiden, behöver Gylle skola byggas om.

Den utredning som är gjord visar att mycket behöver göras om för att anpassa Gylle skola till verksamhetens behov och till ett större elevantal i framtiden. Nuvarande skolbyggnader kommer därför att genomgå omfattande ny- och ombyggnationer för att skapa behovsanpassade och fräscha lokaler.

– Vi vill ge elever och personal de bästa förutsättningarna för ökad trivsel, trygghet och
inlärning, både nu och i framtiden. Då måste skolan i det här läget byggas om och till,
säger Monica Lundin (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

 Inför byggnationen ska en noggrann planering göras tillsammans med den upphandlade byggentreprenören Skanska. Skolans verksamheter blir också involverade i den planeringen.

– Det är viktigt att alla elever och medarbetare på Gylle skola kan fortsätta sin verksamhet under tiden byggnationen pågår. Vi behöver därför ta fram en tydlig plan för hur skolan ska organiseras under byggtiden, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Planeringsarbetet sätter igång inom kort. Byggnationen kan starta tidigast under 2019, och planen är att den ska utföras i etapper. Kommunens och byggentreprenörens ambition är att den första färdigställda etappen ska vara klar för inflyttning under 2023.

Bakgrund till beslut
Alla beslut om ny- och ombyggnationer tas utifrån kommunens lokalförsörjningsplan för skola och förskola. Planen beskriver nuvarande och framtida behov av ändamålsenliga lokaler för verksamheterna, utifrån ett helhetsperspektiv. Under 2017 togs ett politiskt beslut om att starta en utredning inför en kommande renovering/ombyggnation av Gylle skola.

Löpande information om vad som händer kring Gylle skola samt andra byggprojekt i Borlänge når du via länken nedan.

Borlänge växer

Vad byggs i Borlänge just nu och vad planeras att byggas inom de närmsta åren? Här kan du följa planerade, pågående och avslutade byggprojekt i Borlänge kommun.